Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Onderwijs

De afdeling audiologie van het VUmc verzorgt diverse vormen van onderwijs. Het verzorgen van onderwijs is een belangrijke taak binnen de afdeling en hierbij wordt gebruik gemaakt van expertise vanuit de patiëntenzorg en de wetenschap.

De afdeling audiologie verzorgt de opleiding tot klinisch fysicus Audioloog en draag bij aan het audiologische gedeelte van de opleiding tot KNO-arts. Daarnaast levert de afdeling een bijdrage aan de studie geneeskunde en de studie Medische Natuur Wetenschappen (MNW)

De afdeling biedt tevens klinische en wetenschappelijke stagemogelijkheden aan tal van opleidingen op MBO-, HBO- en academisch niveau. Hierbij vinden we het van belang dat de stagiair(e) zo veel mogelijk volwaardig participeert in de patiëntenzorgteams danwel researchteams. En dat de stagiair(e) naast het concrete stagedoel ook een goede indruk krijgt van het werken binnen een academisch audiologisch centrum. Tenslotte organiseert de afdeling nascholingsbijeenkomsten.

Voor nadere informatie over stages en overige onderwijsactiviteiten klik hier:  audiologie@vumc.nl

Voor meer informatie www.ac-vumc.nl

printen