Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

KNO

Instructiedvd: tracheatotaal

Patiënten die zijn geopereerd in het hoofd-halsgebied, worden soms met een tracheacanule of tracheostoma uit het ziekenhuis ontslagen. Een goede verzorging van canule of stoma is van levensbelang. In de thuissituatie blijkt behoefte te bestaan aan een goede instructie voor professionele hulpverleners die geen of weinig ervaring hebben met de verzorging van een canule of stoma. Ook is een dergelijke instructie belangrijk voor verzorgers en de patiënt zelf.

Om de kwaliteit van de zorg te garanderen en zo nodig te verbeteren heeft de verpleegeenheid KNO-oncologie van het VU medisch centrum het initiatief genomen om, in samenwerking met het audiovisueel centrum, twee films te ontwikkelen over de verzorging van de tracheacanule na tracheotomie en een film over de verzorging van een tracheostoma. In beide films is te zien hoe de patiënt zelf of de hulpverlener de canule of stoma kan verzorgen. Ook wordt er aandacht besteed aan de anatomie van het hoofd-halsgebied voor en na de operatie. Deze instructiefilms zijn bestemd voor verpleegkundigen en andere hulpverleners die direct betrokken zijn bij de verzorging van de canule en stoma. Daarnaast zijn de films geschikt als voorlichtingsmateriaal voor de patiënt en zijn familieleden, het onderwijs aan medisch studenten, huisartsen en verpleeghuisartsen (in opleiding), logopedisten (in opleiding), HBO-V- en MBO-V- studenten.

De dvd met beide films kunt u digitaal bestellen , deze is naar keuze Engels- of Nederlandstalig en kost 30 euro.
De totstandkoming van deze dvd is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van KWF Kankerbestrijding en het Fonds voor onderwijsondersteunende av-producten van het VU medisch centrum.

Voor meer informatie en voor het bestellen van deze dvd kunt u contact opnemen met kno@vumc.nl

printen