Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Opname op verpleegafdeling KNO

U bent of wordt binnenkort opgenomen op de zorgeenheid KNO-heelkunde/hoofd-halschirurgie, mondheelkunde en oogheelkunde.

Bereikbaarheid

Adres: de Boelelaan 1117, 1081 HV  Amsterdam
Afdeling 1C
Telefoonnummer: 020-444 2110.

Klik op een van de bovenstaande onderwerpen voor meer informatie over de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

Wie komt u tegen

De afdelingssecretaresse zal direct na binnenkomst uw inschrijfgegevens controleren. Gedurende uw opname maakt zij de afspraken voor onderzoeken of ingrepen die op andere afdelingen plaatsvinden.

De voedingsassistent biedt u maaltijden en drinken aan, tenzij u instructie heeft gekregen nuchter te zijn.
Tijdens uw opname vult u iedere dag het menukeuzeformulier in voor de volgende dag. Als u wensen heeft ten aanzien van uw maaltijd of problemen heeft met het invullen van uw menukeuzeformulieren, kunt u dit bespreken met de voedingsassistent.

De verpleegkundige zal u een aantal persoonlijke gegevens vragen die van belang kunnen zijn tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Deze gegevens worden bij uw medisch dossier gevoegd. De verpleegkundige vraagt u om het telefoonnummer van een contactpersoon. Bij voorkeur is dit iemand die goed op de hoogte is van uw persoonlijke situatie en in voorkomende gevallen ook namens u kan handelen. Alleen met uw instemming krijgt deze contactpersoon informatie over uw behandeling.

Heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis behoefte aan een persoonlijk gesprek, bijvooorbeeld met een pastoraal medewerker, dan brengt de verpleegkundige u met haar/hem in contact. Het streven is dat u, zoveel als mogelijk, uw zelfstandigheid behoudt. Uiteraard ontvangt u waar nodig ondersteuning.

Mocht blijken dat u, zodra u met ontslag mag, nog verpleegkundige ondersteuning nodig heeft dan regelt de verpleegkundige aanvullende wijkverpleging ovor in de thuissituatie.
Eventuele hulp bij huishoudelijke taken regelt u of uw familie zelf. U kunt dit doen bij het zorgloket in uw gemeente. Meer informatie is te vinden in folders op de afdeling.

De arts-assistent (AIOS: arts in opleiding tot KNO-arts) is verantwoordelijk voor de medische zorg. Hij voert deze uit in opdracht van en in overleg met uw medisch specialist. De arts-assistent wordt regelmatig geassisteerd door de co-assistent (student in opleiding tot arts). Buiten kantoortijden wordt de afdelingsarts vervangen door de dienstdoende KNO-arts.

Omdat u opgeroepen kunt worden voor onderzoeken wordt u verzocht de afdeling alleen te verlaten na overleg met uw verpleegkundige. Zonodig wordt een medewerker patiëntenbegeleiding ingeschakeld om u te begeleiden naar andere locaties in het ziekenhuis.

In gesprek met uw arts

Iedere ochtend start rond 08.00 uur de ochtendvisite waarbij de afdelingsarts, verpleegkundige en specialist u opzoeken voor kort gezamenlijk overleg. In het weekend vindt dit later op de ochtend plaats.
Een gesprek met de afdelingsarts of specialist kunt u aanvragen tijdens de artsen-visite of bij de verpleegkundige. Ook bestaat, na overleg met de arts, de mogelijkheid dat een medisch maatschappelijk werker of medisch psycholoog bij de begeleiding wordt betrokken.
Tip: noteer voorafgaand aan het gesprek uw vragen.

Eten en drinken

08.00 uur   wordt het ontbijt op uw kamer geserveerd.
09.30 uur   komt de voedingsassistent langs met de menukeuzeformulieren, koffie, thee, zuivel, fris en snacks.
12.00 uur   ontvangt u de warme maaltijd op uw kamer.
14.00 uur   komt de voedingsassistent met koffie, thee en andere dranken.
17.00 uur   wordt de broodmaaltijd op uw kamer geserveerd.
20.00 uur   komt de voedingsassistent voor het laatst langs met koffie, thee, zuivel en snacks.

Bezoek

Bezoek is elke dag welkom van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur. Per patiënt mag u maximaal 2 bezoekers gelijktijdig op uw kamer ontvangen.
Het kan gebeuren dat u tijdens de bezoekuren wordt gehaald voor een onderzoek of behandeling. Het kan ook voorkomen dat de verpleegkundige nog met u bezig is waardoor bezoek even moet wachten.
Planten en bloemen zijn niet toegestaan op de kamer.
Aangeboden dranken zijn alleen voor de patiënten bedoeld. Bezoekers kunnen in de centrale hal van het ziekenhuis iets eten en drinken.
De computer met internetaansluiting is beschikbaar voor gebruik door patiënten, niet voor bezoekers.
Over bezoek en informatie op de operatiedag kunt u met uw verpleegkundige specifieke afspraken maken.

Telefoon en televisie

Eenmaal op de afdeling, kunt u een televisie en telefoon huren. Een folder hoe dit te regelen is verkrijgbaar bij de balie. Het gebruik van een mobiele telefoon is op de afdeling niet toegestaan.
Op iedere verdieping zijn zones aangegeven, waar wel een mobiele telefoon gebruikt mag worden.

Beveiliging van uw eigendommen

In uw kledingkast bevindt zich een kluisje met een cijferslot. De code kunt u zelf instellen. Het VUmc adviseert geen waardevolle spullen mee te nemen omdat de beveiliging niet gegarandeerd kan worden.

Medicijnen

In principe krijgt u, gedurende uw opname, medicijnen vanuit de VUmc apotheek geleverd. Desondanks verzoeken wij u om uw eigen medicatie mee te nemen. Medicijnen worden in principe door uw verpleegkundige aan u uitgereikt op vergelijkbare tijden als u thuis gewend bent. Wanneer u bekend bent bij de trombosedienst wordt u verzocht uw kaart mee te nemen.

Roken

Roken is in het hele ziekenhuis verboden.

Overig

Veel informatieve folders zijn op de afdeling verkrijgbaar.
Klik hier voor de patiëntenfolders over veel voorkomende onderzoeken en behandelingen binnen de KNO/hoofd-halschirurgie van VUmc.

Met vragen, problemen en klachten kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij de diverse medewerkers van de afdeling.
Ook kunt u contact opnemen met de balie patiëntenvoorlichting, telefoon 020-444 0700.

printen