Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Algemene informatie

Patiënten kunnen via de huisarts verwezen worden naar de polikliniek (2e verdieping, receptie S). De poliklinieken allergologie, evenwicht, audiologie, hoofd-halsoncologie en stem-, spraak-, taal- en slikproblemen maken deel uit van de KNO polikliniek. Jaarlijks worden ongeveer 26.000 patiënten poliklinisch gezien.

Patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied kunnen binnen één week gezien worden, terwijl voor andere klachten de wachttijd 2 à 4 weken bedraagt. Operaties kunnen zowel in dagbehandeling als tijdens een opname worden verricht. Dagchirurgie vindt in de polikliniek plaats en heeft een beperkte wachtlijst (ongeveer 1 maand), terwijl de wachttijd voor opname voor niet-oncologische patiënten varieert van 1 tot 6 maanden. Jaarlijks worden ongeveer 1550 patiënten geopereerd onder plaatselijke of algehele verdoving. De klinische KNO afdelingen bevinden zich in het ziekenhuis op de 1e verdieping (1 C en 1B = 'kortverblijf') en jaarlijks worden meer dan 1700 opnames gerealiseerd. VUmc heeft een landelijke bekendheid op het gebied van de hoofd-hals oncologie en jaarlijks worden meer dan 400 nieuwe patiënten met een hoofd-halstumor behandeld.

Behoudens patiëntenzorg, zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs belangrijke taken van de afdeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft als belangrijkste aandachtsgebieden: hoofd-halsoncologie en communicatie (audiologie en stem/spraakstoornissen). Hiervoor wordt nauw samengewerkt met aan de afdeling verbonden biologen en fysici. Binnen de afdeling zijn 14 specialisten werkzaam, met voor ieder subspecialisme een of meerdere gespecialiseerde KNO-arts(en). In totaal werken binnen de afdeling 16 arts-assistenten die in 5 jaar worden opgeleid tot KNO arts. Eén specialist volgt de vervolgopleiding hoofd-halschirurgie. Eén fysicus is in opleiding tot audioloog. Ook werken er 3-6 AIO's aan een promotie onderzoek. Co-assistenten en keuze-co's in opleiding tot arts worden binnen de afdeling begeleid.

printen