Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Hogere Beroepsopleidingen (HBO)

Audiologie en logopedie (stages)

Op de subafdeling foniatrie alsmede op het audiologisch centrum zijn stagiaires van de HBO opleiding logopedie aanwezig. De subafdeling foniatrie heeft hiertoe afspraken met de HBO opleiding logopedie te Utrecht. Het audiologisch centrum heeft ook stage-mogelijkheden.

HLO Medische Biologie/biochemie

Zie de informatie over de stage-mogelijkheden die bij de universitaire studie (medische) biologie vermeld wordt.

Logopedie-audiologische stage

Binnen de subafdeling Audiologie is er voor studenten Logopedie de mogelijkheid een audiologische stage te doen. Met de HBO opleiding Logopedie in Utrecht zijn hiertoe afspraken.

De stage bestaat uit een klinisch gedeelte waarin de student zich bekwaamt in audiometrisch onderzoek. Tevens maakt de student grondig kennis met de overige facetten van de audiologische patiëntenzorgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een onderzoek te doen. Het onderwerp van dit onderzoek heeft altijd een direct klinische relevantie en past in het onderzoeksprogramma  van de afdeling.

contactpersoon: drs S.T. Goverts (st.goverts@VUmc.nl). tel. 020-4440969

Foniatrisch-logopedische stage

Binnen de subafdeling foniatrie is er voor studenten logopedie de mogelijkheid een foniatrisch-logopedische stage te volgen. De stage bestaat uit onderzoek en behandeling van patienten met een schisis,- stemproblemen (o.a. genderdysfonie),- dysfagie bij hoofd-hals oncologie, en stem en slikproblemen na een laryngectomie. De subafdeling foniatrie is nauw verweven met de subafdeling audiologie zodat er een mogelijkheid bestaat om op de afdeling audiologie enkele dagdelen mee te lopen. Stagedoelen gericht op audiologie zijn echter niet via de foniatrisch-logopedische stage te behalen. De minimale eisen die aan de stagiaire worden gesteld zijn kunnen werken in teamverband en een aantoonbare affiniteit met de foniatrisch-logopedische doelgroep. In de wijze waarop leerdoelen worden behaald heeft de student grote vrijheid. 

Contactpersoon: Mevrouw K. van den Berg, logopedist. (k.vandenberg@vumc.nl of 020-4440967).

printen