Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

2.3. (Medische) Biologie

Stageplaatsen in het kanker-onderzoek voor (moleculaire en medische) biologie studenten

Het Laboratorium Tumor Biologie maakt onderdeel uit van het CCA (Cancer Center Amsterdam) en VUmc (afdeling KNO). In het laboratorium wordt hoofd-halskanker bestudeerd teneinde een verbetering van de bestaande diagnostische en therapeutische methoden te bewerkstelligen. Vijftig procent van de patiënten geneest na chirurgie of bestraling. De overige 50% overlijdt toch aan kanker omdat de tumor terugkomt na behandeling: 1) ter plekke van de weggenomen tumor (lokaal recidief), 2) in de lymfeklieren (regionale metastasen), of 3) op een andere plek in het lichaam (afstandsmetastasen). Verder kan  zich op een andere plek in het hoofd-halsgebied of de longen een nieuwe (zogenaamde tweede primaire) tumor ontwikkelen. Recidieven en metastasen ontstaan door het achterblijven van tumorcellen die met de standaard diagnostische technieken niet detecteerbaar zijn. Verder hebben we ontdekt dat na operatie van een tumor vaak grote velden met genetisch veranderde cellen (die dus als premaligne beschouwd kunnen worden) achterblijven in een patiënt en als zodanig een hoog risico vormen op uitgroei van een tweede primaire tumor. Een eerste hoofdlijn van onderzoek is het in kaart brengen van het carcinogenese proces en detecteren van enerzijds achtergebleven tumorcellen, anderzijds premaligne velden met behulp van moleculaire markers. Met betrekking tot therapie richten we ons op chemo- en radiotherapie. Een tweede hoofdlijn van onderzoek is het doden van tumor cellen met behulp van immunotherapie zoals monoclonale antilichamen.

Technieken:
moleculaire biologie:
sequentie analyse, PCR, gen (retroviral)-transfektie, expressie klonering, Southern/ Northern blotting, loss of heterozygosity, differentiële hybridisatie, multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA), expressie micro-arrays, micro-array Comparative Genomic Hybridization (CGH), next-generation-sequencing.
celbiologie:
apoptosis, flow-cytometrie, celkweek, poliferatie (bijv SRB of MTT) assays
biochemie:
Western blotting, eiwit isolatie, metabole labeling, chromatografie, immuunprecipitaties
immunologie:
immuunhistochemie, ADCC assays, celscheiding, ELISA

Projecten:
1) Genetische analyse van het multi-step proces van hoofd-halscarcinogenese (met humaan materiaal en in vitro modelsystemen)
2) Gevoelige detectie van kanker met behulp van moleculaire markers (DNA/RNA)
3) Identificatie van de genen die veroorzaken of een tumor gevoelig is voor chemotherapie dan wel radiotherapie met si-RNA screens
4) Ontwikkelen van nieuwe immunotherapiën voor de behandeling van plaveiselcelcarcinomen van het hoofd-, halsgebied, gebruikmakend van monoklonale antilichamen

Kenmerken onderzoeksgroep:
1) Mengeling van artsen, biologen en moleculair biologen (ongeveer 20 personen)
2) Grote ervaring met het begeleiden van WO en HBO studenten
3) Maakt deel uit van het Cancer Center Amsterdam en heeft eigen nieuw gebouw per mei 06 betrokken.
4) Een recent artikel van de groep met twee studenten als co-auteur: "DNA-Bound Platinum Is the Major Determinant of Cisplatin Sensitivity in Head and Neck Squamous Carcinoma Cells"

Inlichtingen: Dr. B.J.M. Braakhuis, tel: 020-44 40905, bezoekadres: 2Y 118, polikliniek van het VU Medisch Centrum (E-mail: bjm.braakhuis@vumc.nl) of bezoek onze websites: VUmc - afdeling KNO/hoofd-halschirurgie - Research en VUmc Cancer Center Amsterdam               

                                 

Department of  Otolaryngology/ Head and Neck Surgery

Coordinator: prof. dr. C.R. Leemans, dr. B.J. M. Braakhuis (students contact), phone: (020) 444 0905, email: bjm.braakhuis@vumc.nl, prof. dr. R.H. Brakenhoff, phone: (020) 444 0953, email: rh.brakenhoff@vumc.nl, prof. dr. R. de Bree, email: r.bree@vumc.nl.

Summary:
The head and neck department consists of a clinical division and a research division (section Tumor Biology). In the latter division we study head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) aimed at improving the diagnostic and therapeutic possibilities. Unfortunately, 50% of HNSCC patients die of their carcinoma within 5 years. Poor survival is related to recurrent cancer 1) at the primary site, 2) in the regional lymph nodes, 3) at distant metastatic sites and to second primary cancer. Recurrent cancer can develop from occult tumor cells (minimal residual disease), that can not be detected with the now available standard techniques. Cancer can also develop in large premalignant fields that remain unnoticed after surgery. Early stage disease is usually successfully managed with surgery or radiotherapy. Although nowadays advanced stage disease is treated with a  combination of surgery, radiotherapy and/or chemotherapy, survival rates have only increased marginally. The research of the department is focusing on molecular and genetic methods to improve the diagnosis and treatment of patients.

Projects:
For more information visit the website: https://www.vumc.nl/afdelingen/kno/1463998/  
and VUmc Cancer Center Amsterdam 
 

printen