Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Postdoctoraal onderwijs

AIO-onderwijs

Binnen de afdeling bestaan diverse mogelijkheden tot het volgen van een AIO-opleiding. Voor een overzicht van het onderzoek wordt verwezen naar research. AIO’s die werkzaam zijn op oncologisch gebied volgen een opleiding op de "Oncology Graduate School Amsterdam".

Opleiding tot specialist Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO-arts)

Vrije Universiteit Amsterdam
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV AMSTERDAM
Tel. 020-4443690
Fax. 020-4443688
kno@vumc.nl

Opleiders
" Prof. dr. C.R. Leemans (A-opleider)
" Dr. P. Merkus (plaatsvervangend A-opleider)

Opleiding
Bij de opleiding Keel-Neus-Oorheelkunde in het VUmc wordt een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) in 5 jaar opgeleid tot een zelfstandige, bekwame en communicatieve KNO-arts. De opleiding is vormgegeven volgens de moderne opleidingseisen met een regionaal opleidingsplan gebaseerd op het landelijke ENTER (EarNoseThroatEducationRevised). De AIOS worden middels een voortgangstoets jaarlijks beoordeeld. Daarbij vinden frequent beoordelingsgesprekken plaats, in het eerste jaar na elke stage en vervolgens jaarlijks, om zowel voortgang als problemen tijdig te bespreken.
In het kader van de opleiding brengen de AIOS 16 maanden door in de volgende door de Specialisten Registratie Commissie erkende B-opleidings klinieken (zie onderaan deze pagina). Daarnaast volgen zij in het derde jaar de stage rhinologie in het Academisch Medisch Centrum gedurende 4 maanden. Het laatste jaar van de opleiding biedt de mogelijkheid om te differentiëren op het gebied van otologie, weke-delenchirurgie/oncologie, beide de speerpunten van VUmc KNO.

Differentiatie op andere vlakken vindt plaats zowel in het VUmc als in andere geselecteerde klinieken. Een verdiepingsstage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.
De opleiding is modern met een e-portfolio, competentiegericht onderwijs, Korte Praktijk Beoordelingen (KPB's), operatieve beoordelingen (OSATs), veel multidisciplinaire patiënten besprekingen en onderwijsmomenten. Tevens is er ook VUmc breed Discipline Overstijgend Onderwijs, waarbij diverse cursussen worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn Complexe Situatie Training (agressieve patiënt, slecht nieuws gesprek), Patiëntveiligheid, Gezondheidsrecht & Ethiek en Teach the Teacher.

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie van het VUmc is een dynamische afdeling, met als doel het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van patiëntenzorg, in de vorm van basiszorg en topreferente zorg en als expertise centrum. Bovendien staan opleiding, onderwijs en onderzoek centraal. De sfeer binnen de afdeling is gericht op de overdracht van kennis en bekwaamheid, zowel met betrekking tot AIOS, als ook studenten, co-assistenten en fellows.
Gelet op de incidentie van maligniteiten in het hoofd-halsgebied en de (super)specialistische, veelal multidisciplinaire zorg welke voor patiënten met deze aandoeningen vereist is, is het gewenst dat diagnostiek en behandeling van hoofd-hals oncologische patiënten in Nederland plaatsvinden in een beperkt aantal centra. Om als KNO-arts deze zorg goed te kunnen leveren, is het noodzakelijk een vervolgopleiding in de hoofd-halsoncologie en -chirurgie gevolgd te hebben. KNO VUmc, als onderdeel van Cancer Center Amsterdam, biedt een 2- jarige vervolgopleiding aan voor scholing in de hoofd-halsoncologie en -chirurgie.

B-opleidingen
- Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp
- Westfries Gasthuis, Hoorn
- Diakonessenhuis, Utrecht
- TerGooi Ziekenhuis, Blaricum

Rhinologie stage
- AMC, Amsterdam

Sollicitatie
Brieven en curricula vitae  worden op basis van een open procedure beoordeeld door de opleiders. Naar aanleiding van een eerste beoordeling worden kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatie. Deze rondes zijn één of twee keer per jaar. Afhankelijk van de te starten promotie-onderzoeken worden er soms meerdere kandidaten aangenomen. Voor vragen kunt u mailen naar kno@vumc.nl

Opleiding tot klinisch fysicus-audioloog

De afdeling KNO - audiologie is erkend als instituut voor de opleiding tot klinisch fysicus audioloog. De opleider is drs. T.S.Goverts. Aan het wetenschappelijk gedeelte van de opleiding wordt meegewerkt door Prof. dr. ir. T. Houtgast en dr. ir. J.M. Festen. De opleiding duurt vier jaar. In het kader van de opleiding worden stages en werkbezoeken bij collega-instituten afgelegd.


Voor meer informatie zie de website Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.

Nascholing medisch specialisten

Kijk voor nascholing bij refereeravonden en bij cursussen en symposia.

printen