Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om vooruitgang te boeken bij de bestrijding van longaandoeningen. De afdeling longziekten van het VUmc neemt hierbij  een prominente internationale rol in bij het onderzoek naar nieuwe behandelingen van longkanker, pulmonale hypertensie, interstitiële longaandoeningen en primaire ciliaire dyskinesie. Dit blijkt uit het feit dat de afdeling verantwoordelijk is voor meer dan 60 wetenschappelijke publicaties per jaar in toonaangevende internationale tijdschriften, en 7 afgeronde promoties per jaar. Nadere informatie over de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden onder de kopjes longkanker en pulmonale hypertensie.

( Jaarverslag 2012 , Jaarverslag 2013 , Jaarverslag 2014 )