Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Een 'second opinion' of ‘tweede mening'.

Second opinion

Wanneer bij u de diagnose kanker wordt gesteld, heeft dit belangrijke gevolgen. Mogelijk moet u een ingrijpende behandeling ondergaan. In alle omstandigheden is het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden en eventuele alternatieven. Veel van die behandelingen zijn landelijk of zelfs internationaal afgesproken en vastgelegd in protocollen die de artsen volgen.  De Nederlandse ziekenhuizen hebben kanker specialisten die uitstekend zijn opgeleid en heel goed in staat zijn u te informeren over de reguliere behandelingen van veel voorkomende vormen van kanker. Desondanks kan het zijn dat u de behoefte voelt het behandelplan eerst te toetsen bij een tweede, onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een minder vaak voorkomende vorm van kanker heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of blijvend effect heeft gehad.

Met een tweede mening, ook wel 'second opinion' genoemd, wordt bedoeld een onafhankelijk oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening, maar hij/zij neemt de behandeling over het algemeen niet over.

Een second opinion is dus geen motie van wantrouwen jegens uw behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen om zo te komen tot een weloverwogen besluit over uw behandeling. Uw behandelend arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen.

De afdelingen medische oncologie van de Nederlandse universitaire medische centra (UMC Utrecht, UMC Groningen, LUMC Leiden, UMC St. Radboud Nijmegen, Erasmus MC Rotterdam, VUMC Amsterdam, AMC Amsterdam, azM/Maastricht UMC) en het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam  vinden het belangrijk hun expertise te delen en staan graag tot uw beschikking voor het verstrekken van een onafhankelijk advies. Onze internist-oncologen zijn door de aard van hun academische werk altijd geïnformeerd over de meeste recente ontwikkelingen in de behandeling, en dus goed in staat dergelijke adviezen te geven.

Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. De Nederlandse huisartsen en specialisten hebben echter samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst Arts-Patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion opgenomen.

Voor het vragen van een tweede mening is het altijd prettig, wanneer u de medewerking heeft van uw behandelend arts. Uw behandelend arts kan behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een van de universitair medische centra. Ook uw huisarts kan bemiddelen bij het verkrijgen van een tweede mening. Het is eveneens van belang uw medische informatie beschikbaar te hebben voor het verkrijgen van de tweede mening.

Informeert u, voordat u een tweede mening vraagt, bij uw ziektekostenverzekeraar hoe u het beste kunt handelen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zullen deze namelijk voor uw eigen rekening komen.

Het team van de afdeling medische oncologie is graag bereid u een persoonlijk medisch advies te geven. U, uw huisarts of uw behandelend specialist kan een second opinion aanvragen. Voor het maken van een afspraak voor een second opinion zijn wij telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 020-4440522. 


Met vriendelijke groet,
Prof. Dr H. M.W. Verheul
Afdelingshoofd


printen