Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Column dr. Brigit de Jong (neuroloog)

MS-zorg VUmc: een proeftuin voor Value-Based Health Care

19 juni 2017

BrigitHoe enthousiasmerend kan het zijn om bezig te zijn met zorginnovatie. Hierdoor was ik onlangs met iemand van de financiële administratie in gesprek om uit te leggen wat we allemaal aan multiple sclerose-zorg (MS) leveren. We bespraken en ik toonde haar hoe onze werkafspraken in elkaar zitten. Met trots realiseer je je dan hoe helder en overzichtelijk onze MS-werkafspraken zijn en dat wij samen een mooi en divers palet aan MS-zorg leveren. Daarna bespraken we hoe opmerkelijk het toch is, dat we niet weten en niet goed uit kunnen rekenen hoeveel geld het ons nu als ziekenhuis kost, of wat de opbrengsten zijn, hoe veel tijd dit ons kost en dat we niet duidelijk weten hoe tevreden de personen zijn die het primair betreffen, namelijk mensen met MS. De financiële medewerker vond het een stimulerende uitdaging om nu wel zo goed mogelijk die zorg te gaan uitrekenen. Daarvoor heeft ze uitgewerkte 'patient journeys', die mensen met MS door ons ziekenhuis kunnen maken, in haar bezit. De werkafspraken, gekoppeld aan de MS-richtlijn, zijn beschikbaar en de gemeten tijd die elke stap van de behandeling, inclusief de voorbereidingen zoals het volledig afhandelen, worden momenteel vastgelegd.

Ik zag er enigszins tegenop om de afgelopen weken te klokken hoeveel tijd me al die zorgstappen kost, van triageren waar een patiënt het beste thuishoort, mijn spreekuur voorbereiden, het consult zelf en afhandelen na je spreekuur. Uiteindelijk kreeg ik er plezier in, omdat bleek dat er een duidelijk patroon in zit hoeveel tijd me de verschillende stappen in het zorgtraject kosten.

Om vragen te kunnen beantwoorden zoals boven genoemd, kom je uit bij Value-Based Health Care (VBHC). De VBHC-methode is ontwikkeld door professor Michael E. Porter, hoogleraar aan de Harvard Business School en heeft met name wereldwijd volop aandacht gekregen na zijn publicatie over dit onderwerp in The New England Journal of Medicine in 2010. Samenvattend is de VBHC-methode gericht op het leveren en steeds verbeteren van zo goed mogelijke zorg die van waarde is voor de patiënt, maar daarnaast ook meewegen wat deze zorg kost en oog houden op het reduceren van zorgkosten.

Na meer verdieping in de VBHC-aanpak komen ook vragen op hoe het kan dat we ons daar niet eerder mee bezig hebben gehouden en dit pad gekozen hebben? Want het VUmc MS Centrum Amsterdam is het nationaal referentiecentrum MS in Nederland. We krijgen jaarlijks ongeveer 400 nieuwe verwijzingen, waarvan meer dan negentig procent een verzoek tot tweede mening met een vraag gericht op diagnose en/of een medicamenteus behandelingsadvies met verwijzingen uit het hele land. Hiernaast zijn we voor 1.000-1.200 mensen het directe MS-behandelcentrum. Wereldwijd staan we op de derde plaats als het gaat om wetenschappelijke output over dit onderwerp. We hebben aanwijzingen dat de zorg die we leveren als zeer goed ervaren wordt, maar we meten en weten dit onvoldoende. Vragen zoals: Is dit de zorg die ook het meest relevant van waarde is voor de patiënt?, Hoe hou je focus op zaken die van belang zijn voor de patiënt met MS en diens omgeving, zoals levensverwachting , het leven leiden waarvan de kwaliteit zo goed mogelijk is met zijn dierbaren komen op, maar zijn niet goed bekend. En hoe meet je verbeteringen en aanpassingen? Hoe introduceer je, verwerk je en meet je verbetering van efficiëntie in de zorg en de logistiek er omheen. Hoe maak je zo optimaal gebruik van ICT-ondersteuning en hou je tevens de kosten beheersbaar? Al deze vragen en hopelijk daaruit voorvloeiend verbetering van onze MS-zorg en meer helderheid over de kosten van de zorg die we leveren, willen we meer helder krijgen in de VBHC-proeftuin MS.

De VBHC-proeftuin MS is sinds begin van dit jaar met een groep enthousiastelingen gestart. Deze groep bestaat uit mensen die allemaal binnen VUmc betrokken zijn bij de MS-zorg, zoals neurologen, MS-verpleegkundigen, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, medisch psycholoog, baliemedewerkers die de planning doen, et cetera. Ook mensen met MS zitten aan tafel. Deze week komen we weer bij elkaar en brengen we samen, de uitgewerkte 'patient journeys' , uitkomstmaten, de geklokte tijd die alle stappen in het zorgtraject kosten en de hieraan vast gekoppelde kosten . Met enthousiasme kijk ik uit naar wat ons deze 'journey' gaat opleveren.

bron: Origineel

printen