Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Voorspellen ogen en vingers het ziekteverloop?

Deelnemers gezocht onderzoek het meten van vermoeidheid bij MS met apps

30 juli 2018

Alle goedkeuringen van de toetsingscommissies zijn binnen en Ka-Hoo Lam, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, gaat starten met het oproepen van deelnemers voor het APPS MS project. Dit is een innovatief onderzoek, van het MS Centrum Amsterdam met partners Neurocast en Orikami, naar objectieve meetinstrumenten voor vermoeidheid en het voorspellen van terugvallen bij multiple sclerose (MS).

Ka-HooVoor het onderzoek worden 100 mensen met MS gevraagd twee apps (MS sherpa spin-off van  Orikami en Neurokeys van Neurocast) gedurende een jaar op hun smartphone te gebruiken. MS sherpa vraagt de gebruiker om een oogmeting te doen variërend van vier keer per dag tot één keer per week en ook om wekelijkse looptesten en cognitietesten in de app te doen. Neurokeys meet het typgedrag tijdens normaal dagelijks gebruik van de smartphone. Alle MS-patiënten krijgen daarnaast een fitbit-wearable die inzicht geeft in hun activiteit en die onder andere hun slaapritme meet. Elke drie maanden komen de patiënten naar het MS Centrum Amsterdam voor een klinische evaluatie. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de gegevens die via de MS sherpa en Neurokeys apps zijn geregistreerd. Naast de 100 MS-patiënten worden ook 25 gezonde vrijwilligers uitgenodigd om de apps gedurende vier weken te gebruiken. Na dit meetjaar hopen de onderzoekers, waaronder arts-onderzoeker Ka-Hoo Lam, zo snel mogelijk de resultaten bekend te kunnen maken.

Vermoeidheid meten en terugvallen voorspellen
Vermoeidheid komt voor bij ruim 80% van alle mensen met MS. De oorzaak van deze typische MS vermoeidheid is tot nu toe onbekend. Vermoeidheid is (nog) niet objectief te meten, laat staan te voorspellen. Met Live Eye Tracking worden testen gedaan om vermoeidheid van vrachtwagenchauffeurs en piloten af te lezen aan beelden van het oog. Bij de MS sherpa app van Orikami worden de ogen van patiënten met de eigen smartphone camera gefilmd tijdens het doen van simpele oogvolgtesten. Hieruit kunnen dan oogbewegingsparameters zoals reactietijd, bewegingsuitslag en -snelheid van het oog bepaald worden.

De Neurokeys app van Neurocast vervangt het bestaande toetsenbord van een smartphone door een intelligent toetsenbord dat er hetzelfde uitziet. De gebruiker merkt geen verschil. Op de achtergrond verzamelt de app onder andere gegevens over hoe snel er wordt getypt, hoeveel berichten er dagelijks worden opgesteld en hoeveel fouten er worden gemaakt. Hiermee wordt het mogelijk om veranderingen in het typgedrag te herkennen die mogelijk duiden op meer of minder vermoeidheid.

Door de data van MS sherpa en Neurokeys te vergelijken met andere data als stemming, pijn, energielevel en klinische testen is het doel om de computer patronen te leren herkennen om vermoeidheid te meten. Naast vermoeidheid wordt met de apps ook onderzocht of ziekteactiviteit en achteruitgang bij MS gemeten kunnen worden. Het onderzoek moet uitwijzen of de apps gebruikt kunnen worden om een naderende terugval te meten.

MS-hackathon
De twee apps die in het onderzoek getest worden zijn beide ontwikkeld tijdens de MS-hackathon die in mei 2016 plaats vond en waar het MS Centrum Amsterdam partner van was (de overige partners waren VvAA, MoveS, Many2More, PWC en IBM). Verdeeld over twintig teams sloten ruim honderdvijftig artsen, hackers, programmeurs, mensen met MS en creatieven zich een weekend op in Amsterdam. De winnaars van de eerste en tweede prijs waren respectievelijk Neurocast en Orikami. Het samenwerkingsproject is gefinancierd door subsidies van TKI Life Sciences & Health, Stichting MS Research en Biogen International BV.

Aanmelden en meer informatie
Op de website van het MS Centrum Amsterdam staat wat deelname aan het onderzoek inhoudt en hoe u zich kan aanmelden als geïnteresseerde.


-------------------------------------------------------------------------------------

Over Neurocast
NeurocastDe komende jaren wordt er een onbeperkte hoeveelheid data opgeslagen en dit zal exponentieel blijven groeien. Door op een slimme en goed beveiligde manier patiëntdata te verzamelen in combinatie met beschikbare databronnen van derden, worden behandelend artsen en wetenschappers 7 x 24 in staat gesteld op afstand ziekteverloop te monitoren en patiënten pro actief te informeren. Het is de ambitie van Neurocast om met de Neurokeys App een bijdrage te leveren aan deze technische ontwikkeling .

Over MS sherpa
OrikamiMS sherpa is onderdeel van Orikami, datawetenschappers gespecialiseerd in gezondheid. MS sherpa gelooft - net als Orikami- in de kracht van gepersonaliseerde gezondheidszorg en heeft de expertise om die zorg met behulp van data te optimaliseren. Voor MS betekent dit precies weten hoe je er voor staat. Of hoe je je drie maanden geleden voelde. Tests op het gebied van vermoeidheid, mobiliteit en cognitie, die je normaal gesproken 1 keer per jaar bij de neuroloog doet, zijn nu wekelijks beschikbaar via MS sherpa voor een compleet beeld. Hierdoor kun je je beter voorbereiden op een medisch consult en wordt therapie op maat, jouw maat, uiteindelijk echt mogelijk!

bron: Origineel

printen