Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

MS-onderzoekers on the Move: Cognitie-lezingen door heel Nederland

6 november 2017

In november 2017 start VUmc MS Centrum Amsterdam in samenwerking met MS Vereniging Nederland met een reeks van voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland over cognitie bij MS. MS-onderzoekers van VUmc zullen reizend door het land de nieuwste kennis uit de wetenschap rondom cognitieve problemen bij MS delen en aangeven hoe deze invloed heeft op de zorg.

MS_MoveDankzij een grote donatie van Stichting Klimmen tegen MS (MoveS) is het VUmc MS Centrum Amsterdam in mei 2016 een Expertisecentrum Cognitie gestart dat zich richt op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS. Een uniek centrum waar wetenschappelijke ontwikkelingen snel en direct vertaald kunnen worden naar de kliniek. Tijdens de officiële opening op vrijdag 21 april 2017 beloofden VUmc-onderzoekers om meer bekendheid te geven aan cognitieve klachten bij MS.

Expertisecentrum Cognitie
Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met de cognitie (denkvermogen). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven. Het Expertisecentrum Cognitie bestudeert de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen, en richt zich tegelijkertijd op mogelijke behandelingen voor deze problemen. Daarnaast is het creëren van meer bekendheid over deze klachten bij MS in Nederland een van de doelstellingen, omdat er kennishiaat is bij zorgverleners en patiënten. De cognitie-lezingen door heel Nederland dragen hier aan bij.

'Cognitie-lezingen'
Het Expertisecentrum Cognitie van het VUmc MS Centrum Amsterdam zorgt voor de inhoud en sprekers van de bijeenkomst en de regio's van MS Vereniging Nederland zorgen voor de locaties en het publiek. Alle regio's van MS Vereniging Nederland zijn benaderd en hebben zich kunnen aanmelden voor het organiseren van een lezing. Inmiddels is er al een aantal lezingen ingepland (zie schema onder).

VUmc MS Centrum Amsterdam
De bezoekers van de lezingen krijgen naast informatie over cognitie ook informatie over het VUmc MS Centrum Amsterdam. Dit MS-kenniscentrum is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar zorg voor mensen met MS en hoogwaardig onderzoek centraal staan.

Schema cognitie-lezingen

 DatumRegio  Spreker VUmc
 11-11-2017 Brabant-West Hanneke Hulst
 17-11-2017 Gelderland-Zuid: rayon Ede-Wageningen Brigit de Jong
 9-12-2017 Amsterdam e.o. Hanneke Hulst
 5-1-2018 Zuid-Holland Zuid Menno Schoonheim
 30-1-2018 Brabant Zuid-Oost Hanneke Hulst
 17-3-18 Groningen Hanneke Hulst
 29-3 2018 Zuid-Holland Noord en Oost (ism Reinier de Graaf zkh) Menno Schoonheim
 24-3-2018 Utrecht Jeroen Geurts
 14-4-2018 Haarlem ism Noord-Holland Noord  Vincent de Groot
 14-4-2018 Friesland Menno Schoonheim
 21-4-2018 Noord- en Midden Limburg Hanneke Hulst en Jeroen Geurts
 mei 2018 Gelderland-Zuid: Rayon Arnhem/Nijmegen Brigit de Jong
 juni 2018 Gelderland-Zuid: rayon Doetinchem/Achterhoek-Oost Brigit de Jong


Voor informatie over de lezingen kunt u terecht bij de website van MS Vereniging Nederland

bron: Origineel

printen