Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Publicatie in het Multiple Sclerosis Journal (MSJ)

MRI-beeld verschillend bij mensen met MS mét en zonder depressie

9 april 2018

Ongeveer 25 tot 30 procent van de mensen met MS heeft last van een depressie, wat een grote (negatieve) invloed kan hebben op de kwaliteit van leven. De oorzaak van een depressie bij MS kan gerelateerd zijn aan het accepteren dat iemand ineens te maken heeft met een chronische ziekte, maar kan wellicht ook een gevolg zijn van de MS-schade in specifieke hersengebieden. Om depressie bij MS beter te begrijpen heeft Quinten van Geest op MRI-beelden onderzocht of er specifieke afwijkingen in de hersenen zijn die gerelateerd zijn aan depressie bij mensen met MS. De resultaten laten verschillen zien in het fronto-limbische systeem (hersenstructuur dat betrokken is bij reguleren van emoties) in de MS-groep mét depressie vergeleken met de MS-groep zónder depressie (en gezonde controles). De studie is onlangs gepubliceerd in het Multiple Sclerosis Journal (MSJ).

Depressie verticaalMRI-beeld van hersenstructuren
Voor deze studie heeft onderzoeker Quinten van Geest drie groepen met elkaar vergeleken: 22 mensen met MS mét veel depressieve klachten, 21 mensen met MS zónder depressieve klachten en 12 gezonde controles (als referentiegroep). Van alle deelnemers is met een MRI-scan verschillende beelden gemaakt van het fronto-limbische systeem in de hersenen. Dit systeem is nauw betrokken bij het reguleren van emoties en bestaat uit een aantal hersenstructuren, zoals de amygdala en de hippocampus in de temporaalkwab en een aantal gebieden in de frontaalkwab (zie afbeelding 1). Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij mensen met depressie, maar zónder MS, er in het fronto-limbische systeem een verminderde verbondenheid (connectiviteit) te zien is. Oftewel: de gebieden zijn fysiek minder goed met elkaar verbonden (structurele connectiviteit) en communiceren daarnaast minder met elkaar (functionele connectiviteit).

Minder verbondenheid
In het huidige onderzoek is zowel de structurele als de functionele connectiviteit van het fronto-limbische systeem onderzocht bij mensen met MS. De resultaten laten verschillen zien in het fronto-limbische systeem in de MS-groep mét depressie vergeleken met de MS-groep zónder depressie (en gezonde controles). Zo werd een kleiner volume van de totale witte stof (de witte stof is de fysieke verbindingen tussen hersengebieden), verminderde kwaliteit van de witte stof baan die de temporaalkwab en de frontaalkwab fysiek met elkaar verbindt en verlaagde communicatie tussen de amygdala en de frontaalkwab gevonden. De MS-groep mét depressie was veel korter ziek dan de MS-groep zónder depressie, toch hadden zij significant meer schade in het fronto-limbische systeem. Met dit onderzoek zijn nieuwe inzichten verkregen in de onderliggende biologische veranderingen bij mensen met MS en depressieve klachten. Vervolgstudies naar de behandeling van depressie bij mensen met MS kunnen deze informatie gebruiken, door te onderzoeken of behandelingen voor depressie van invloed zijn op de verbondenheid van het fronto-limbische systeem.

Origineel arikel:
Fronto-limbic disconnection in patients with multiple sclerosis and depression
Q. van Geest et al.
Mult Scler. 2018 Mar

bron: Origineel

printen