Mensen met MS gezocht die starten met Gilenya

Omschrijving project
U kunt alleen meedoen met dit onderzoek als u in overleg met uw behandelend neuroloog gaat starten met Gilenya en nog niet, of in de afgelopen 4 weken, de eerste toediening heeft gekregen. U gaat niet starten met Gilenya in het kader van dit onderzoek.

We zijn op zoek naar mensen met Multiple Sclerose (MS) tussen de 18 en 65 jaar die binnenkort gaan starten, of in de afgelopen 4 weken gestart zijn, met het medicijn Gilenya (fingolimod). Gilenya is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen met MS die onvoldoende reageren op de gebruikelijke ontstekingsremmende medicijnen. Wij denken dat bij mensen met MS die Gilenya gebruiken de reservecapaciteit van de hersenen wordt aangesproken. Deze reservecapaciteit wordt gemeten met functionele MRI (fMRI). Hierbij worden gebieden in de hersenen die tegelijk actief zijn – netwerken – gemeten, maar ook hersengebieden die actief worden bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Bij veranderingen in deze netwerken en activatie van hersengebieden wordt er over hersenaanpassingen gesproken. De helft van de mensen met MS heeft last van problemen met geheugen, concentratie en/of aandacht (cognitieve stoornissen). Wij denken dat Gilenya hersenaanpassingen stimuleert, waardoor cognitieve stoornissen hopelijk kunnen worden uitgesteld.

Wie kan meedoen
Mensen met relapsing-remitting MS (RRMS) die binnenkort gaan starten, of in de afgelopen 4 weken gestart zijn, met het medicijn Gilenya. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie, ontvangt u een brief met uitgebreidere informatie en vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. Aan de hand van de brief en het telefoongesprek bekijken we samen of u definitief deel kunt nemen aan dit onderzoek.

Wat houdt deelname in
In totaal wordt u drie keer bij VUmc verwacht over een periode van anderhalf jaar. De meetmomenten zijn: bij de start van het onderzoek, na 6 maanden en na 18 maanden (anderhalf jaar). Tijdens ieder bezoek wordt er een neurologisch onderzoek (fysieke beperkingen door MS), neuropsychologisch onderzoek (cognitieve vaardigheden) en MRI scan afgenomen. Voorafgaand aan ieder bezoek wordt aan u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen en mee te nemen naar het ziekenhuisbezoek. U ontvangt van ons vergoeding van de reis- en parkeerkosten.

Afdeling
Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd
januari 2015 – januari 2018

Contact
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie kunt u contact opnemen met drs. Quinten van Geest, telefonisch te bereiken via 06-221 37 222 of per e-mail: q.vangeest@vumc.nl

Sponsoring
Bedacht en uitgevoerd door VUmc met financiële middelen van Novartis Pharma

printen