ASSESS MS: serious gaming

Omschrijving project
Zoals u weet is kan het erg moeilijk zijn om klachten die mensen met MS ervaren te beoordelen. Met dit onderzoek gaan we in samenwerking met Microsoft en Novartis de Kinect camera van de Xbox gebruiken om neurologische uitvalverschijnselen beter vast te leggen en vervolgen. Dit is van groot belang om de ziekte beter te begrijpen en behandelen.

Wie kan meedoen
Alle mensen met MS die ouder zijn dan 18 jaar en een EDSS score hebben tussen 0 en 7 kunnen deelnemen.

Wat houdt deelname in
Bij deelname vragen we van u een aantal bewegingen te maken voor de Kinect camera, 2 vragenlijsten in te vullen en doen we een neurologisch onderzoek. Er worden geen invasieve handelingen verricht, zoals bloedafname, of medicatie gebruikt. De totale tijdsbesteding is ongeveer 60 - 70 min. U kunt een reiskostenvergoeding krijgen.

Looptijd
De studie loopt van juni tot december 2016.

Sponsoring
Novartis

Interesse?
drs C.E.P. van Munster, neuroloog MS Centrum Amsterdam, e-mail: c.vanmunster@vumc.nl

printen