Cognitieve revalidatie en mindfulness voor mensen met MS (REMIND-MS)

Omschrijving project
Bij mensen met MS kunnen cognitieve klachten voorkomen. Met cognitieve klachten bedoelen we problemen met het denken, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Met dit onderzoek willen we meer helderheid krijgen over de oorzaak en behandeling van cognitieve klachten bij MS. We zullen onderzoeken of drie soorten behandelingen (mindfulness, cognitieve revalidatietherapie en informatievoorziening door een MS-verpleegkundige) de klachten verminderen. Ook kijken we naar de invloed van de behandelingen op de stemming, het dagelijks functioneren, het welbevinden en de hersenen.

Wie kan meedoen
Mensen met MS tussen de 18 en 65 jaar met cognitieve klachten (zoals geheugen-, concentratie-, of aandachtsproblemen) en geen ervaring met een meerdaagse mindfulness cursus.

Wat houdt deelname in
Meedoen aan het onderzoek betekent dat u aan een van de volgende drie behandelingen deelneemt:

  1. mindfulness,
  2. cognitieve revalidatietherapie,
  3. informatievoorziening MS-verpleegkundige.

Loting bepaalt welke behandeling u krijgt. De behandelingen duren negen weken en bestaan uit bijeenkomsten in het VUmc in Amsterdam of Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. U heeft zelf de keuze of u de behandeling in Amsterdam of Arnhem volgt. Ook krijgt u opdrachten mee naar huis.
Naast deze behandeling komt u drie keer naar het VUmc in Amsterdam voor metingen (voorafgaand aan de behandeling, direct na afloop van de behandeling en 6 maanden na afloop van de behandeling). De metingen duren ongeveer drie uur en bestaan uit een neuropsychologisch onderzoek, een MEG-scan en bij de eerste meting ook een lichamelijk neurologisch onderzoek. Daarnaast krijgt u drie keer vragenlijsten opgestuurd die u thuis kunt invullen

Afdeling
Neurologie

Looptijd
Mei 2017 - nog onduidelijk

Interesse?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met:
Ilse Nauta, MSc, onderzoeker VUmc MS Centrum Amsterdam, telefonisch te bereiken via: 020-4442834 of per e-mail: remindms@vumc.nl.

Sponsoring
Stichting MS Research Voorschoten

printen