Multiple Screening

Het in kaart brengen van het geheugen en de snelheid van informatieverwerking met behulp van een iPad

Omschrijving project
50-70% van de mensen met de ziekte multiple sclerose (MS) ondervinden cognitieve problemen. Om cognitieve problemen bij mensen met MS vroegtijdig in kaart te kunnen brengen is er behoefte aan een betrouwbare cognitieve beoordeling die weinig tijd inneemt. Door gebruik te maken van een digitale cognitieve testbatterij op een iPad (Multiple Screening), zouden mensen met MS de testen zelfstandig kunnen maken zonder extra tijd kwijt te zijn tijdens een afspraak met de neuroloog. Hierdoor worden eventuele cognitieve problemen bespreekbaar gemaakt.

Om de scores van de mensen met MS op de testen te kunnen vergelijken met een gezonde situatie, zijn wij op zoek naar gezonde vrijwilligers.

Wie kan meedoen
Gezonde vrijwilligers vanaf 18 jaar kunnen met dit onderzoek meedoen. De mensen die deelnemen aan dit onderzoek hebben géén neurologische en/of psychiatrische ziekten, nemen geen medicatie in die effect hebben op het centraal zenuwstelsel en bij hen is géén sprake van drugs- en/of alcoholmisbruik. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek, vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met u of u definitief deel kunt nemen aan het onderzoek.

Wat houdt deelname in
U komt naar VUmc en doet zelfstandig drie neuropsychologische testen op een iPad (duur: ± 15 minuten). Enkele mensen worden gevraagd om ook drie neuropsychologische testen op papier uit te voeren (duur: ± 15 minuten). Het onderzoek duurt maximaal 1 uur.

Eventuele reis- en parkeerkosten worden vergoed.

Afdeling
Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd
2017 - 2018

Contact
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie kunt u contact opnemen per e-mail: multiplescreening@vumc.nl

Sponsoring
Genzyme Europe B.V.

printen