Cognitieve achteruitgang bij mensen met multiple sclerose en de rol van twee belangrijke signaalstofjes in de hersenen: GABA en glutamaat

Omschrijving project
Veel mensen (50-70%) met MS ervaren cognitieve problemen, zoals problemen met het geheugen, aandacht en concentratie. Het is onduidelijk waarom sommige mensen met MS wél cognitieve problemen krijgen en anderen niet. Wij denken dat  twee signaalstofjes in de hersenen een rol spelen bij de cognitieve achteruitgang in MS: GABA en glutamaat. Met behulp van bepaalde hersenscantechnieken zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging) en PET (Positron Emissie Tomografie), kunnen wij deze stoffen meten. Met MRI bepalen we hoeveel GABA en glutamaat er in de hersenen zit en met PET waar deze zich bevinden. Onze belangrijkste vraag is dan ook: hoe verschillen deze signaalstofjes tussen mensen met MS met verschillende cognitieve problemen en gezonde mensen?

Wie kan meedoen
U kunt meedoen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd tussen 18 en 60 jaar
  • De diagnose relapsing-remitting (RRMS) of secundair progressieve (SPMS) MS heeft
  • Geen andere neurologische of psychiatrische aandoeningen heeft
  • Geen alcohol- of drugsmisbruik (nu of in het verleden)
  • Geen gebruik van benzodiazepinen, GHB of corticosteroïden
  • Geen pacemaker, metalen clips in het lichaam, uitwendige protheses of angst voor kleine ruimtes (claustrofobie)
  • Nu niet zwanger of borstvoeding gevend
  • Geen hart- of vaatziekten

Daarnaast zoeken we 20 gezonde vrijwilligers.

Wat houdt deelname in
U zult twee keer een bezoek aan het VUmc brengen. De onderzoeken die tijdens het eerste bezoek zullen plaatsvinden, ziet u hieronder. Tijdens het tweede bezoek (180 minuten) zal er een PET scan gemaakt worden.

GABA2

 Afdeling
Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd
November 2017 tot  november 2019

Contact
Voor meer informatie en bij interesse kunt u contact opnemen met M. Huiskamp, onderzoeker Anatomie en Neurowetenschappen, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 25694926 of per e-mail: msencognitie@vumc.nl.

Sponsoring
Stichting MoveS (www.moves.ms)

printen