Het effect van het medicijn fingolimod op hersenaanpassingen bij mensen met multiple sclerose

Omschrijving project
Voor dit onderzoek hoeft u geen medicijnen te slikken.
Gilenya (fingolimod) is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen met MS die onvoldoende reageren op de gebruikelijke ontstekingsremmende medicijnen. Wij denken dat bij mensen met MS die Gilenya gebruiken de reservecapaciteit van de hersenen wordt aangesproken. Deze reservecapaciteit wordt gemeten met functionele MRI (fMRI). Hierbij worden gebieden in de hersenen die tegelijk actief zijn - netwerken - gemeten, maar ook hersengebieden die actief worden bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Bij veranderingen in deze netwerken en activatie van hersengebieden wordt er over hersenaanpassingen gesproken. De helft van de patiënten met Multipele Sclerose heeft last van problemen met geheugen, concentratie en/of aandacht (cognitieve stoornissen). Wij denken dat Gilenya hersenaanpassingen stimuleert, waardoor cognitieve stoornissen hopelijk kunnen worden uitgesteld.

Wie kan meedoen
We zijn op zoek naar gezonde deelnemers (geen neurologische of psychiatrische aandoeningen) tussen de 18 en 65 jaar, zodat we de hersenaanpassingen die we bij MS meten, beter kunnen begrijpen. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie, ontvangt u een brief met uitgebreidere informatie en vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. Aan de hand van de brief en het telefoongesprek bekijken we samen of u definitief deel kunt nemen aan dit onderzoek.

Wat houdt deelname in
In totaal wordt u drie keer bij VUmc verwacht over een periode van anderhalf jaar. De meetmomenten zijn: bij de start van het onderzoek, na 6 maanden en na 18 maanden (anderhalf jaar). Tijdens ieder bezoek wordt er een MRI scan gemaakt, een neuropsychologisch onderzoek afgenomen om uw cognitieve vaardigheden in kaart te brengen en wordt er bloed afgenomen (dit is optioneel). Voorafgaand aan ieder bezoek wordt aan u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen en mee te nemen naar het ziekenhuisbezoek. U ontvangt van ons vergoeding van de reis- en parkeerkosten.

Afdeling
Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd
januari 2015 - januari 2018

Contact
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie kunt u contact opnemen met drs. Quinten van Geest, telefonisch te bereiken via 020-444 80 41 of per e-mail: q.vangeest@vumc.nl

Sponsoring
Bedacht en uitgevoerd door VUmc met financiële middelen van Novartis Pharma.

printen