Oogbewegingsstoornissen bij MS

Omschrijving project
Bij multiple sclerose komen oogbewegingsstoornissen veel voor. Wij willen dit met oculografie (een video-techniek om oogbewegingsstoornissen vast te leggen) heel precies in kaart brengen. Dit kan ons helpen om deze oogbewegingsstoornissen beter te begrijpen, en in de toekomst eerder op te sporen bij patiënten. Ook kan dit in de toekomst mogelijk gebruikt worden om het verloop van de ziekte beter te voorspellen, en om het effect van behandeling beter te kunnen aantonen.

Wie kan meedoen
Patiënten met de diagnose MS, met een of meer van de volgende klachten:
-Dubbelzien
-Wazig zien of focusklachten (niet veroorzaakt door een verminderd zicht)
-Onrustig beeld of ervaren van beweging van de stilstaande omgeving

Wat houdt deelname in
Als u besluit deel te nemen, houdt dit in dat u een bezoek brengt aan de polikliniek van het VUmc te Amsterdam. Het bezoek zal ongeveer drie kwartier in beslag nemen. De dag en tijd zal in overleg met u worden afgesproken (doordeweekse dagen, ochtend/middag).

Tijdens dit bezoek zullen de volgende onderzoeken worden afgenomen:
-2 vragenlijsten
-Kort algemeen oogheelkundig onderzoek
-Oogbewegingsonderzoek (oculografie)

Bij het oogbewegingsonderzoek zult u plaatsnemen achter een computerscherm. U zult een stip op een beeldscherm met uw ogen volgen, waarbij uw oogbewegingen worden vastgelegd met een camera. Dit onderzoek is pijnvrij en brengt geen risico's met zich mee, u kunt na het onderzoek wel iets vermoeide ogen hebben.
Aan het einde van de onderzoeken, zal u gevraagd worden of u deel wilt nemen aan een herhaalmeting op een later moment.

Afdeling
De studie vindt plaats op de polikliniek oogheelkunde van het VUmc

Looptijd
2015-2018

Contact
Jenny Nij Bijvank, arts en onderzoeker in het VUmc
E-mail: j.nijbijvank@vumc.nl
Tel: 020-4445063

Sponsoring
Geen

printen