Smartphone monitoring in MS

Omschrijving project
Bij MS kunnen aanvallen (schubs, exacerbaties of terugvallen) elk moment optreden en varieert geleidelijke achteruitgang (ziekteprogressie) sterk per individu. Daarnaast is vermoeidheid een moeilijk te meten symptoom dat veel voorkomt in MS met vaak invaliderende gevolgen.  Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of vermoeidheid, aanvallen en achteruitgang bij MS gemeten kunnen worden op de smartphone met twee speciaal ontworpen apps: NeuroKeys en MS sherpa. NeuroKeys is een toetsenbord dat het standaardtoetsenbord vervangt en typgedrag meet tijdens normaal gebruik. MS sherpa legt de oogbewegingen vast met de camera tijdens het uitvoeren van opdrachten. Daarnaast wordt het slaappatroon en lichamelijke activiteit bijgehouden met de Fitbit, een om de pols gedragen activiteitenmeter.

Wie kan meedoen
Wij zijn op zoek naar mensen met MS en mensen zonder MS.

Wat houdt deelname in
Deelnemers met MS
Bij deelname gaat u gedurende een jaar NeuroKeys en MS sherpa op uw smartphone gebruiken, de Fitbit dragen, en vijf keer de polikliniek Amsterdam UMC - locatie VUmc bezoeken. Elk bezoek duurt ongeveer 3 uur, en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gesprek arts-onderzoeker
  • Lichamelijk onderzoek
  • Cognitieve testen (alleen bezoek 1 en 5)
  • Oogbewegingsonderzoek (alleen bezoek 1, 2 en 5)
  • OCT-scan (alleen bezoek 1, 2 en 5)
  • MRI-scan (afhankelijk van uw type MS, 2 of 5 keer)
  • Na elk bezoek, en één keer extra, wordt u gevraagd om thuis (digitaal) vragenlijsten in te vullen.

Deelnemers zonder MS
Bij deelname gaat u gedurende 4 weken NeuroKeys en MS sherpa op uw smartphone gebruiken, de Fitbit dragen, en tweemaal de polikliniek Amsterdam UMC - locatie VUmc bezoeken. Tijdens de bezoeken krijgt u een gesprek met de arts-onderzoeker en een oogbewegingsonderzoek. Dit duurt ongeveer 1 uur. Bij een van de twee bezoeken krijgt u een MRI-scan, dit duurt een halfuur. Na elk bezoek, en één keer extra, wordt u gevraagd thuis (digitaal) vragenlijsten in te vullen.

Afdeling
Neurologie, Amsterdam UMC
Partners: Orikami (MS Sherpa App) en Neurocast (Neurokeys App)

Looptijd
2018 - 2020

Geïnteresseerd?
Mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek kunnen een email sturen naar: appsms@vumc.nl. U ontvangt dan uitgebreide informatie over het onderzoek per mail. Daarin staan vervolgstappen voor deelname aan het onderzoek.

Sponsoring
TKI Life Sciences & Health
Stichting MS Research
Biogen International BV

printen