Cognitieve problemen bij MS: het verloop over tijd en de mogelijkheid om cognitieve functies te revalideren

Omschrijving project
Veel mensen met MS ervaren cognitieve problemen (bijvoorbeeld problemen met het geheugen, aandacht en concentratie). Deze problemen kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Cognitieve problemen  treden niet bij alle mensen met MS op hetzelfde moment op. Dit komt doordat het brein tot op een bepaalde hoogte kan 'compenseren' voor de beschadigingen die bij MS optreden. Hoe deze compensatie precies in de hersenen werkt, is nog niet goed onderzocht. Ook is nog niet onderzocht of we de compensatie van de hersenen kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een cognitieve training. Door een dergelijke  training zouden cognitieve problemen wellicht verminderd of hersteld kunnen worden.
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe compensatie in de hersenen werkt door de effecten van een aandachtstraining op cognitie en het brein te onderzoeken bij mensen met MS.

Wie kan meedoen
Alle mensen met MS tussen de 18 en 65 jaar. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek, vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met u of u definitief deel kunt nemen aan het onderzoek.

Wat houdt deelname in
In totaal wordt u 3 keer op de polikliniek van het VUmc verwacht. Voorafgaand aan uw bezoek aan het VUmc zult u thuis een aantal vragenlijsten invullen. Tijdens uw bezoek worden uw cognitieve vaardigheden met behulp van een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht. Daarnaast wordt tijdens de eerste twee bezoeken een MRI-scan gemaakt. Eén bezoek vindt voor de aandachtstraining plaats, de andere twee erna, zodat we het effect van de training op de korte (na 7 weken) en langere termijn (na 3 maanden) kunnen onderzoeken.
De helft van de deelnemers krijgt gedurende 7 weken een aandachtstraining. Deze training kunt u thuis volgen. De andere helft van de deelnemers staat gedurende deze 7 weken op een wachtlijst. Na afloop van het onderzoek krijgt deze groep alsnog de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan de aandachtstraining.

Afdeling
Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd
Januari 2015 - 2018

Contact
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie kunt u contact opnemen per e-mail: msencognitie@vumc.nl.

Sponsoring
Stichting MS Research Voorschoten

printen