Het effect van natalizumab op breinfunctie

Omschrijving project
Natalizumab is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen met MS die onvoldoende reageren op de gebruikelijke MS-medicijnen. Het is nog niet geheel duidelijk hoe natalizumab het beloop van de ziekte kan beïnvloeden. Mogelijk komt dit doordat natalizumab een positief effect heeft op het aanpassingsvermogen van de hersenen. In het onderzoek wordt gekeken naar lange termijn effecten van natalizumab en andere eerstelijnstherapieën op onder andere het aanpassingsvermogen van de hersenen. Dit onderzoek is een vervolg van een eerder uitgevoerde studie waarbij gekeken werd naar korte termijn effecten van MS medicatie.

Wie kan meedoen
Alle mensen met relapsing-remitting MS tussen de 18 en 65 jaar en die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- 3,5 tot 4,5 jaar Tysabri gebruikt
- Geen andere neurologische aandoeningen
- Geen psychiatrische aandoeningen
- Geen alcohol- of drugsmisbruik (nu of in het verleden)
- Geen pacemaker, metalen clips in het lichaam, uitwendige protheses of angst voor kleine ruimtes (claustrofobie)

Wat houdt deelname in
U wordt in totaal twee keer op de polikliniek van het VUmc verwacht, namelijk bij de start van het onderzoek en na 24 maanden. Tijdens deze bezoeken aan het VUmc worden uw cognitieve vaardigheden in kaart gebracht met behulp van een neuropsychologisch onderzoek (60 minuten). Daarnaast wordt een MRI-scan gemaakt (60 minuten)  en wordt een neurologisch onderzoek afgenomen (30 minuten). Voorafgaand aan uw bezoek aan het VUmc zult u thuis een aantal vragenlijsten invullen (15 minuten).

De (f)MRI-scan is zonder risico als u aan de voorwaarden van MRI voldoet. De risicovoorwaarden worden onderzocht voor de start van het onderzoek. Er wordt bij dit onderzoek geen gebruik gemaakt van contrastmiddelen.

Afdeling
Anatomie en Neurowetenschappen

Looptijd
2016 - 2018

Contact
Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie kunt u contact opnemen met Kim Meijer, telefonisch te bereiken via 06-21137188 of per e-mail: k.meijer@vumc.nl.

Sponsoring
Biogen

printen