Minder Zorgen_3

Inhoud
Het hebben van multiple sclerose (MS) brengt veranderingen met zich mee. Sommige mensen vinden na enige tijd een manier om met MS om te gaan. Anderen kunnen na de diagnose langere tijd uit balans zijn of raken in de loop van tijd uit balans door het grillige verloop van MS. Hierdoor kunnen zij zich somber, boos of verdrietig voelen. Mensen met MS die last hebben van zorgen en problemen, en gevoelens van somberheid of angst ervaren, kunnen meedoen aan een cursus via internet. De cursus is gericht op het aanpakken van problemen en zorgen door zelfanalyse.
De internet cursus duurt 5 weken, waarin stap voor stap geleerd wordt zorgen onder controle te krijgen, zicht te krijgen op wat belangrijk is in het leven en weer grip te krijgen op het leven.

Meedoen
Mensen met MS die last hebben van zorgen en problemen, en gevoelens van somberheid of angst ervaren, kunnen meedoen aan onderzoek naar de cursus 'Minder Zorgen'  via internet. Deelname biedt de mogelijkheid zelf iets aan somberheidklachten te doen. Daarnaast kan deelname aan dit onderzoek bijdragen aan een mogelijke verbetering van de zorg voor mensen met MS in de toekomst. Als u mee wilt doen aan de cursus Minder Zorgen dan kunt u een mail sturen naar minderzorgen@ggzingeest.nl. Ook kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker.
Voor de cursus komen mensen in aanmerking die:
- 18 jaar of ouder zijn
- somberheidsklachten hebben
- minimaal 3 maanden geleden gediagnosticeerd zijn met MS
- geen andere vorm van psychotherapie krijgen (bijvoorbeeld gesprekken bij een psycholoog) en geen andere neurologische of psychiatrische stoornis hebben

Wat houdt deelname in?
U vult een screeningsvragenlijst in via internet. Op basis van deze vragenlijst wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek naar de online cursus. Een deel van de deelnemers kan direct met de cursus starten en een deel kan na een wachttijd van 2 maanden starten met de cursus. Na het invullen van de screeningsvragenlijst krijgt u een telefonisch interview over uw klachten, en een fMRI scan en neuropsychologisch onderzoek op het VUmc. Ook vragen wij u om enkele vragenlijsten via internet in te vullen.  Na de cursus, of de overeenkomstige wachtlijst periode, krijgt u ook een digitale vragenlijst, een fMRI scan en een neuropsychologisch onderzoek. Zo willen wij nagaan of de cursus effect heeft gehad.

Afdeling
VUmc / GGZinGeest

Looptijd
2011 - 2018

Contact
Dr. Hanneke Hulst, senior wetenschappelijk onderzoeker
Telefoon: 020-4445335 of e-mail: minderzorgen@ggzingeest.nl / He.hulst@vumc.nl

Sponsoring
Stichting MS Research

printen