Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Waarom verloopt de ziekte MS bij iedereen anders?

Project Y (zeg 'why')

logo YProject Y (zeg 'why') is een unieke studie onder alle Nederlanders met de hersenziekte multiple sclerose (MS) die in 1966 geboren zijn. Doel is factoren vinden die bepalen dat iemand een goed of slecht verloop van de MS heeft. "Als we weten welke ziektemechanismen het ziektebeloop bepalen, kunnen we gerichter ingrijpen om iedereen een gunstig verloop te geven", aldus prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Mensen met MS gaan in de loop van de tijd vaak fysiek achteruit.

Er is nog geen behandeling tegen deze steeds verdergaande verslechtering. In Project Y wordt gekeken naar het beloop van de ziekte: bij wie verloopt de ziekte relatief goed en bij wie niet? Vervolgens worden de factoren die van invloed zijn op het beloop in kaart gebracht. Uiteindelijk moet duidelijk worden welke factoren een gunstig beloop geven, zodat alle mensen met MS hier voordeel uit hebben. Het wetenschapsteam van Project Y wil alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn, opsporen en opnemen in de studie. Dit is uniek in de wereld. Deze mensen zijn in dezelfde tijd opgegroeid en zijn inmiddels 50+ jaar. Bij iedereen is het duidelijk of het verloop van de ziekte gunstig of ongunstig is. Door al deze mensen uitgebreid in kaart te brengen wordt inzicht verkregen in factoren die het verschil in verloop kunnen verklaren. Het uitgebreid in kaart brengen houdt in: omgevingsfactoren, leefgewoontes, voedingspatronen,  MRI-hersenscans en gegevens uit bloed en speeksel bestuderen. 

Promotiefilm
In deze film vertellen twee mensen over hun MS. Daarnaast vertelt prof.dr Uitdehaag over Project Y. Ziedeze link

Meedoen aan Project Y
We zijn op zoek naar alle Nederlanders met MS met het geboortejaar 1966. We hopen dat er minimaal 250 mee willen doen. Daarnaast zoeken we ongeveer 125 mensen zonder MS geboren in 1965 t/m 1967. Meer informatie over deelname aan Project Y vindt u hier.
Wilt u op de hoogte gehouden worden over of deelnemen aan het onderzoek, stuur dan een e-mail naar projecty@vumc.nl. Graag uw telefoonnummer vermelden, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Financiering
  Niels TopProject Y kan onder andere starten dankzij de opbrengsten van Stichting Mission Summit , opgericht door Niels van Buren die op zijn dertigste te horen kreeg dat hij MS heeft. Na drie jaar intensieve training om de Mount Everest beklimmen is het hem op vrijdag 20 mei 2016 gelukt om de top te bereiken. Met zijn zeer bijzondere prestatie vraagt hij aandacht voor de ziekte MS en wil hij geld inzamelen voor Project Y. Zie hier filmpje van Niels op de top.
We starten met Project Y, maar om het af te ronden is nog veel geld nodig. Elke bijdrage is welkom. Dat kan via:

  • Online via formulier
  • Via een overschrijving op rekeningnummer NL46INGB0000004818 t.n.v. VUmc Fonds in Amsterdam o.v.v. Project Y 

Wilt u Project Y ook steunen, neem dan contact op: bureaumscentrum@vumc.nl


Stichting MS Research en Vriendenloterij ondersteunen Project Y ook.

Logo_VL 

logo MSR nieuw.jpg

printen