Waar welke zorg

Poli neurologie

Het stellen van de diagnose en het bepalen van de behandeling gebeurt door de behandelend neuroloog op de polikliniek neurologie. Na de diagnose verwijst de neuroloog zo nodig door naar de MS-verpleegkundige of naar andere (para)medici. De MS-verpleegkundige is veelal het eerste aanspreekpunt in de zorg rondom MS. Zij geeft praktische tips, voorlichting en begeleiding bij het (leren) omgaan met MS. Wekelijks is er een schubpoli voor patiënten die denken een schub te hebben. Daar wordt gekeken of de schub al dan niet met een methylprednisolon-kuur moet worden behandeld. Zo nodig kan de kuur direct poliklinisch gestart worden.

MRI

Bij de afdeling radiologie worden MRI-beelden gemaakt van de hersenen en het ruggenmerg. Afwijkingen zijn op de MRI-scan zichtbaar. Soms wordt er bij het maken van een MRI-scan een contrastmiddel, Gadolinium, toegediend, waardoor actieve ontstekingen zichtbaar worden. Als MS wordt vermoed, kan een MRI-scan helpen om de diagnose vast te stellen. Daarnaast wordt MRI gebruikt voor het volgen van het verloop van de ziekte en om de effectiviteit van een behandeling te meten.

Behandelkamer

Sommige behandelingen vinden in het ziekenhuis plaats. Hiervoor is inde kliniek op de 2B gang een behandelkamer ingericht met een informele sfeer door onder andere een leestafel en zithoek. Bijvoorbeeld patiënten die een infuusbehandeling met natalizumab (Tysabri) krijgen, brengen elke vier weken een aantal uren in de behandelkamer door. Soms ontstaan er spontaan vaste praatclubs van patiënten die er elke maand op het zelfde moment zijn.

Revalidatiegeneeskunde

Mensen met MS komen hier als ze beperkt zijn in hun dagelijks functioneren. Op basis van de hulpvraag en de gegevens uit de intakeperiode wordt een revalidatieplan opgesteld. Het doel is dat de persoon met MS weer zo goed mogelijk de door hem of haar gewenste dagelijkse activiteiten uit kan voeren. Bij de revalidatiebehandeling kunnen verschillende disciplines, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en verpleegkundige betrokken worden. Als het nodig is, kunnen tijdens de revalidatiebehandeling ook hulpmiddelen, spalken of medicijnen worden voorgeschreven.

MS-team

Soms hebben mensen met MS meerdere hulpvragen of hebben ze voor de behandeling van een hulpvraag meerder behandelaars nodig. Dan wordt de persoon besproken in het interdisciplinaire overleg. Dit MS-team van het VUmc MS Centrum Amsterdam stemt de zorg, die binnen het VUmc aan mensen met MS wordt gegeven, op elkaar af. Het MS-team bestaat uit een neuroloog, MS-verpleegkundige, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, medisch psycholoog en medisch maatschappelijk werker. Daarnaast wordt per patiënt bepaald welke behandelaars nog meer uitgenodigd moeten worden om gezamenlijk te zorgen dat de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk wordt.

vlnr: Vincent de Groot (revalidatiearts), Kim Bakker (MS-verpleegkundig consulent), Emma Collette (medisch psycholoog), Ruud Hoogakker (medisch maatschappelijk werker), Marc Rietberg (fysiotherapeut), Isaline Eyssen (ergotherapeut) 

 

 

 

 

 

 

Meedoen aan onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om nieuwe behandelmethoden te ontdekken, soms gebeurt dit met de medewerking van patiënten of gezonde vrijwilligers. Op de website van het MS centrum staat een lijst met onderzoeken waarvoor vrijwilligers worden gezocht ( www.vumc.nl/meedoen ). Patiënten die meedoen aan onderzoek naar nieuwe medicijnen krijgen veelal te maken met de research verpleegkundige. Zij instrueert de mensen over het gebruik van de medicatie en controleert regelmatig hoe het met de deelnemers gaat.

Informatie

  • Themabijeenkomsten
    Voor mensen met MS die onder behandeling zijn van het MS Centrum organiseert het MS-team workshops 'Regie in eigen hand'. Mensen, die de diagnose MS nog niet lang hebben, krijgen vanuit het MS Centrum een uitnodiging om zich voor deze bijeenkomsten in te schrijven.
  • Digitale nieuwsbrief
    Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen en zo op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de behandeling van MS en MS-onderzoek, meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief
printen