Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Verwijzen naar VUmc

Second opinions afdeling Neurologie

Polikliniek second opinion MS (SOMS)
Patiënten met de verdenking op of twijfel aan de diagnose MS of patiënten die advies over de behandeling van MS willen, kunt u verwijzen naar de second opinion MS polikliniek van VUmc. Wij hebben hiervoor de 'one-stop poli voor MS diagnose of behandelingsadvies'. Het eerste consult bij de neuroloog of arts-assistent in opleiding tot neuroloog is op dezelfde dag als het uitslaggesprek. Tussen deze twee consulten door wordt de patiënt besproken in een teamoverleg van neurologen en in MS gespecialiseerde neuroradiologen. Hierdoor hoeven de meeste patiënten slechts één bezoek aan VUmc te brengen. Indien aanvullend onderzoek toch nodig is, plannen we dit binnen enkele weken na het eerste consult. Patiënten worden na het uitslaggesprek weer naar hun eigen neuroloog terugverwezen voor verdere behandeling en begeleiding. Patiënten kunnen voor een second opinion MS worden doorwezen door hun behandelend neuroloog of huisarts.

Polikliniek second opinion MS en cognitie (SOMSCOG)
MS-patiënten met cognitieve klachten kunnen voor een second opinion naar de polikliniek MS en cognitieve klachten verwezen worden. Na beoordeling van de verwijsindicatie komt de patiënt het liefst met zijn of haar  mantelzorger voor een screeningsdag naar VUmc. De patiënten krijgen dan een neurologisch consult, een neuropsychologisch onderzoek en aanvullende diagnostiek. Twee weken later vindt er een uitslaggesprek plaats en worden de patiënten terugverwezen naar hun behandelend arts met een behandelingsadvies. Patiënten kunnen voor een second opinion MS en cognitie worden verwezen door hun neuroloog, psychiater, specialist ouderenzorg, revalidatiearts, bedrijfsarts en huisarts. Omdat er nog geen eenduidig bewijs en beleid is voor het diagnosticeren en behandelen van cognitieve klachten, doen wij wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve klachten bij
MS en de behandelingsmogelijkheden van de subjectieve en objectieve cognitieve klachten. Afhankelijk van onze conclusie over de verklaring van de cognitieve klachten bij de patiënt zal deelname aan dit onderzoek overwogen en besproken worden.

Hoe doorverwijzen?
Uw verwijsbrief graag richten aan:
VUmc
polikliniek Neurologie (receptie J)
t.a.v. VUmc MS Centrum Amsterdam
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Graag in de brief vermelden of het gaat om polikliniek SOMS of SOMSCOG.
Voor SOMSCOG kunt u ook het online verwijsformulier gebruiken:
www.vumc.nl/verwijzen-msencognitie

MRI-scans kunt u op CD-ROM meesturen met de brief, dan wel separaat naar bovenstaand adres sturen. Als de MRI-beelden van de patiënt ontvangen zijn, zal de patiënt ingeroosterd worden voor een consult.

Contact

  • Voor vragen over doorverwijzingen: 020-4441162, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
  • Over patiënten die op korte termijn door ons gezien moeten worden, kunt u het beste telefonisch overleggen met één van de MS-neurologen: telefoon 020-4442834 (secretariaat Neurologie).
  • Mochten patiënten vragen hebben, dan kunnen zij bellen met 020-4440775. Zij krijgen dan een belafspraak voor het MS verpleegkundig telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is van maandag t/m vrijdag in de ochtend. De MS-verpleegkundige belt ze op de afgesproken dag en tijdstip.

Second opinions afdeling revalidatiegeneeskunde

Polikliniek Revalidatie en MS
Het MS-revalidatieteam levert zorg op maat met individuele behandelprogramma's. Het team heeft speciale expertise op het gebied van vermoeidheid, loopproblemen en spasticiteitsbehandeling door middel van een baclofenpomp. Door middel van triage worden oorzakelijke factoren geanalyseerd en waar nodig behandeld. De behandeling van vermoeidheid bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Bij loopproblemen wordt op indicatie
een gangbeeldanalyse verricht en bestaat de behandeling uit lokale spasticiteitsbehandeling, een orthese of fysiotherapie. Bij uitgebreide functioneel belemmerende spasticiteit kan na een proefbehandeling besloten worden tot behandeling met een baclofenpomp.

Hoe doorverwijzen?
Patiënten kunnen worden verwezen door een brief te richten aan:
VUmc
polikliniek Revalidatiegeneeskunde
Locatie: PK -1 Z 006
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Contact
Voor vragen over patiënten:
T: 020-4440763
E: revazorg@vumc.nl
F: 020-4440787

Polikliniek Werken met MS
Bij deze polikliniek werkt de afdeling revalidatiegeneeskunde samen met een klinisch arbeidsgeneeskundige van het Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned). Deze poliklinische zorg is bedoeld voor mensen met MS die door hun ziekte kampen met complexe problemen op het werk, zoals:

  • onduidelijkheid over de functionele mogelijkheden van de werknemer;
  • meningsverschillen over de consequenties van MS voor het werk;
  • problemen bij de re-integratie;
  • een second opinion over het verzuim- of arbo-dossier.

Hoe doorverwijzen?
IKA Ned werkt op verwijzing, meestal van een arts. U kunt uw cliënt aanmelden via:
W: www.ika-ned.nl
M: info@ika-ned.nl
T: 085-0090005 (dinsdag t/m vrijdag)

Overige Second Opinions en services

De overige mogelijkehden tot doorverwijzen leest u in de folder: VUmc MS Centrum Amsterdam voor verwijzers

printen