Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Wie zijn wij

Het MS Centrum Amsterdam is een multidisciplinair centrum waarbinnen verschillende afdelingen van het VUmc samenwerken aan het oplossen van de puzzel MS.

Het centrum behoort tot een van de tien beste MS centra van de wereld. Met onze expertise op het gebied van MS zijn wij hét kenniscentrum voor MS in Nederland. Een betrouwbaar aanspreekpunt voor wetenschappelijke informatie over MS, zowel voor mensen met MS en hun omgeving als voor zorgverleners.