Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Samenwerking

Stichting MS Research

Sinds de oprichting van de Stichting MS Research ruim 30 jaar geleden is er een nauwe samenwerking met de MS-onderzoekers van het VUmc. Stichting MS Research is een fondsenwervende instelling (CBS gekeurd) met als belangrijkste doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS. Dit onderzoek moet leiden tot het vinden van de oorzaak van de ziekte en de verdere verbetering van de behandeling van mensen met MS. Daarnaast geeft MSR voorlichting over MS aan een breed publiek en financiert zij het ontwikkelen van kwaliteitsmodellen
voor zorg. In 1998 stond Stichting MS Research aan de wieg van de oprichting van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Al die jaren heeft de stichting het centrum gesteund door middel van programmasubsidies en individuele subsidies voor pilots, projecten en fellowships. De laatste jaren werken we ook actief samen aan het werven van middelen voor onderzoek naar MS. 

U kunt ook via Stichting MS Research geoormerkt doneren aan VUmc MS Centrum Amsterdam. Zet dan bij uw donatie t.n.v. MS Centrum Amsterdam. Zie ook Steun ons

De Nederlandse Hersenbank

Zeer belangrijk voor het MS Centrum Amsterdam is de samenwerking met de Nederlandse Hersenbank (NHB), gevestigd  in het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN). De NHB verzamelt hersenweefsel van overleden donoren met diverse hersenaandoeningen, waaronder multiple sclerose, maar ook van neurologisch gezonde donoren. Het hersenweefsel wordt, samen met een anonieme samenvatting van de medische gegevens, uitgegeven aan onderzoekers over de gehele wereld, die zich bezig houden met onderzoek naar de werking van de hersenen en oorzaken van hersenziekten.
Obducties van overleden mensen met MS vinden plaats op VUmc, net als het verrichten van MRI-scans op dit materiaal en het evalueren van klinische gegevens. Daarnaast gebruikt het MS Centrum Amsterdam het materiaal van de NHB voor wetenschappelijk onderzoek.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.hersenbank.nl

Onderzoek

Elke onderzoeker heeft nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Verschillende onderzoekers zijn echter ook betrokken bij samenwerkingsnetwerken.

  • Het MS Centrum Amsterdam speelt een centrale rol bij verschillende internationale studies die in netwerkverband worden uitgevoerd. ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in MS) en MAGNIMS (Magnetic Imaging in MS) zijn daar twee voorbeelden van.
  • Voor de periode van 2005 tot en met 2009 is door de EU een subsidie van 3,5 miljoen euro verleend aan een consortium van MS centra met als doel het ontwikkelen van een methode om neutraliserende antilichamen tegen het geneesmiddel interferon-beta te detecteren en de impact te bepalen. Dit consortium en het onderzoek heeft als naam NABINMS (Neutralizing AntiBodies IN MS). In 2009 heeft een afsluitend conferentie plaatsgevonden in Amsterdam.
  • In 2002/2003 is het samenwerkingsnetwerk NUBIN (NeuroUnit for Biomarkers In Neuroinflammation) opgezet. Een samenwerking tussen verschillende groepen binnen het VUmc.
  • In 2006 is het NUBIN netwerk uitgebreid naar Europees niveau, door het BioMS (Biomarkers in MS) op te richten. Het doel van dit netwerk is het identificeren van biomarkers in lichaamsvloeistoffen van patiënten met MS, of met de ziekte van Alzheimer of met andere neuroinflammatoire en neurodegeneratieve aandoeningen en daarvoor bepalingen te ontwikkelen.
  • EU COST Ontsteking in hersenziekten: binnen dit Europese netwerk wordt er uitwisseling mogelijk gemaakt van personeel voor korte werkbezoeken aan andere laboratoria met als doel de ontstekingsprocessen in multiple sclerose beter te begrijpen (NEURINFNET )
printen