Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Stages

Wetenschappelijke stages

Binnen VUmc wordt er op verschillende afdelingen wetenschappelijk onderzoek naar MS verricht. Deze afdelingen hebben ook dikwijls stageplekken op het gebied van MS beschikbaar. Wil je  informatie over een stage op het gebied van MS, kijk dan op de websites van de verschillende afdelingen of neem contact op met de stage coördinator van de desbetreffende afdeling.

  Afdeling

 Website

Stagecoordinator

Anatomie en Neurowetenschappen 

www.neuroscience-amsterdam.nl/

secr.anw@vumc.nl

Epidemiologie en biostatistiek

www.vumc.nl/afdelingen/EB/studenten/ 

ebstage@vumc.nl

Klinische Chemie

www.vumc.nl/afdelingen/klinische-chemie/

Moleculaire celbiologie en immunologie  

www.vumc.nl/afdelingen/moleculairecelbiologie/

Prof.dr J. van Horssen
j.vanhorssen@vumc.nl

Neurologie

www.vumc.nl/afdelingen/neurologie/

Pathologie

www.vumc.nl/afdelingen/pathologie/StagesPA /

Prof.dr. S. Amor 

s.amor@vumc.nl

Radiologie

www.vumc.nl/afdelingen/RadNuc/

Revalidatiegeneeskunde 

www.vumc.nl/afdelingen/revalidatiegeneeskunde/

(alleen voor onderzoeksprojecten geen zorgstages)

Mw. dr. H. Beckerman
h.beckerman@vumc.nl

MS-etalagestage voor neurolog-in-opleiding

'Zeer inspirerend en leerzaam om hier te werken'
Tim Alleman over zijn MS-etalagestage bij VUmc MS Centrum Amsterdam

Tim Alleman, neuroloog in opleiding, heeft in 2014 zes maanden een etalagestage gedaan aan het VUmc MS Centrum Amsterdam. Hij heeft ervaren hoe de MS-neurologen van VUmc hun werk doen en zeer veel geleerd over het stellen van de diagnose, beoordelen van MRI-scans en de behandelingen voor mensen met MS.

Tim Alleman zit in zijn laatste jaar van zijn opleiding tot neuroloog in het St Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Tim: 'Ik wilde graag een etalagestage op het gebied van MS doen, omdat MS een zeer dynamisch onderdeel van het neurologie vakgebied is. Er is eigenlijk nog maar weinig over de ziekte bekend en tegelijkertijd zijn er heel veel ontwikkelingen. Je moet continu de literatuur bijhouden wil je je MS-patiënten goede zorg bieden. Toen ik op de website voor opleidingsetalages keek, was ik erg blij dat er een etalagestage op VUmc is. Want laten we eerlijk zijn, bij het VUmc zit natuurlijk hét MS centrum van Nederland.' Tim had tijdens zijn opleiding als neuroloog al een aantal MS-poli's gedraaid. Tim: 'Ik had al wel ervaring met MS, maar na twee weken op het VUmc had ik al net zoveel MS-patiënten gezien als in de 5 jaar daarvoor.'

Tim heeft verschillende poli's gedaan binnen VUmc. Een speciale schubpoli, om de ernst van schubs van mensen met MS, te beoordelen, zodat weloverwogen wel of niet een behandeling gegeven kan worden. Second opinion poli's, waar patiënten van andere ziekenhuizen komen bij twijfel of juist ter bevestiging van hun diagnose MS, of om advies te krijgen over de beste behandeling. Ook deed hij vaak een speciaal spreekuur om te zien of  patiënten veilig kunnen starten met een specifieke behandeling. Er wordt dan ook kritisch gekeken naar de keuze van de medicatie. Eenmaal gestart worden de patiënten regelmatig gecontroleerd op het effect van de medicatie en de bijwerkingen. Tim: 'Door het zien van veel patiënten, krijg je veel beter inzicht in wat de ziekte betekent voor de mensen en zie je ook de verscheidenheid tussen de patiënten en de problemen waar je in de behandeling als neuroloog tegen aan loopt. Alleen door veel patiënten te zien kan je je kennis vergroten. Ik was erg onder de indruk van de kennis van de MS-neurologen hier, maar na een paar maanden merk je dat je mee kunt doen met de discussies, die hier op hoog niveau worden gevoerd.'

Naast de verschillende poli's is Tim bezig geweest met het herschrijven van behandelprotocollen en heeft hij een artikel geschreven voor het blad Huisarts&Wetenschap. Tim: 'Deze zes maanden waren zeer inspirerend en leerzaam. Ik was de eerste etalagestagiair hier, dus in het begin was het nog even zoeken wat ik allemaal kon doen. Mijn ervaring is dat door het meedraaien met de multidisciplinaire overleggen met de neuroradiologen je ook heel veel oppikt over het beoordelen van MRI-scans, dat zou nog verbeterd worden als de volgende etalagestagiair ook een tijdje meeloopt met een neuroradioloog. Al met al een geweldige ervaring die ik alle neurologen in opleiding kan aanraden.'

printen