Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Over ons

Wat doen wij?

Het VUmc MS Centrum Amsterdam is een toonaangevend (inter)nationaal centrum op het gebied van MS waar hoogwaardig onderzoek, zorg voor patiënten en de opleiding van talenten centraal staan. Door de combinatie van fundamenteel, toegepast en klinisch onderzoek binnen het centrum kunnen onderzoeksbevindingen snel in de zorg worden toegepast . Andersom kunnen vragen, die in de zorg ontstaan, worden opgelost in samenwerking met fundamentele wetenschappers.

Afdelingen

Bij verschillende afdelingen binnen het VUmc wordt onderzoek gedaan naar MS. De samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is één van de sterke punten van dit MS Centrum. Samen werken de afdelingen binnen het VUmc MS Centrum Amsterdam aan het verbeteren van de diagnostische mogelijkheden voor het vaststellen en typeren van MS en aan het zoeken naar effectievere behandeling van mensen met MS. Daarnaast werken ze aan het ontrafelen van factoren die bijdragen aan de ziekte MS. Ruim honderd onderzoekers, zorgverleners en ondersteunend
personeel zetten zich dagelijks in voor mensen met MS. De samenwerkende afdelingen zijn:
• moleculaire celbiologie en immunologie
• radiologie
• neurologie
• pathologie
• anatomie en neurowetenschappen
• revalidatie geneeskunde
• epidemiologie en biostatistiek
• klinische chemie
• fysica en medische techniek
• GGZ inGeest
• image analysis center
• klinische psychologie
• medisch maatschappelijk werk

De combinatie van bovenstaande MS-specialisaties maakt het VUmc MS Centrum Amsterdam uniek.

Getallen op een rij

  • MS begint meestal tussen het 20ste en 40ste levensjaar.
  • Vrouwen hebben een tweemaal grotere kans op MS dan mannen.
  • In Nederland hebben ongeveer 16.000 mensen MS.
  • Elke dag komen er twee MS-patiënten bij
  • Elke volwassen nederlander kent twee mensen met MS, maar weet dat niet altijd
  • 1000 tot 1200 patiënten komen voor hun behandeling naar het MS Centrum Amsterdam.
  • Landelijk zijn er per jaar ruim 500 nieuwe gevallen van MS, hiervan komt ongeveer de helft naar het MS Centrum Amsterdam voor een second opinion. 

Kosten onderzoek

Gemiddeld wordt er per jaar 5 miljoen euro besteed aan onderzoek naar MS binnen het VUmc. Dit geld komt van de volgende bronnen:
• 50 % Fondsen (merendeel Stichting MS Research)
• 20 % VUmc
• 10 % Industrie
• 10 % Fondsenwerving
• 10 % NWO en EU

printen