Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Organisatie

Organisatie

Het MS Centrum Amsterdam is een multidisciplinair centrum voor onderzoek naar en zorg voor multiple sclerose. Zeer belangrijk hierbij ook is de scholing van zorgverleners en onderzoekers.

Management team

Het management team voert het beleid en strategie van het centrum uit. De samenstelling van het management team:  

Prof.dr. Jeroen Geurts; afdeling anatomie en neurowetenschappen

Prof.dr. Bernard Uitdehaag; afdeling neurologie

Prof.dr. Paul van der Valk; afdeling Pathologie

Prof.dr. Elga de Vries; afdeling moleculaire celbiologie en immunologie 

Dr. Mike Wattjes; afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde 

Bureau MS Centrum

Het Bureau MS Centrum ondersteunt het management team in het uitvoeren van haar taken. De samenstelling van het Bureau MS Centrum:

 Dr. Annette van der Goes (research en communicatie coördinator)
 Karin Husken (office manager) 

Geschiedenis


Het MS Centrum Amsterdam is in 1998 ontstaan, dankzij de Stichting MS Research. De stichting verzorgde de subsidiëring van verschillende onderzoekslijnen in een programmasubsidie, die de basis vormden van het centrum (1998 - 2002). De continuering van het centrum werd gewaarborgd door op een volgend de programmasubsidie 2002 - 2006, 2006-2010, 2010-2014 en 2014-2018. Een substantieel deel van het wetenschappelijk onderzoek van dit centrum wordt financieel ondersteund door de Stichting MS Research. Ofwel via structurele steun aan het centrum (de programmasubsidies) ofwel via de subsidies voor onderzoeksprojecten. De stichting verzorgt de werving van gelden voor het centrum, hiervoor hebben zij een speciaal rekeningnummer geopend.
[zie steun ons ]

In 2014 is door de Stichting MS Research weer een aanvraag voor een programmasubsidie voor het centrum gehonoreerd. Op 1 januari 2015 is het nieuwe programma van start gegaan. Meer over dit programamm vind u via onderstaande link
[link naar onderzoek programmasubsidie ]

printen