Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Vrijdag 6 april 2018: derde symposium MS werkgroep NVN

De MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zal in 2018 haar derde landelijke MS symposium organiseren. Dit jaarlijks terugkerende symposium wordt georganiseerd voor de in MS geïnteresseerde neurologen en AIOS. Door het bijwonen van deze nascholing blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van MS. Men krijgt informatie met directe klinische relevantie. Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 

Het symposium wordt niet gesponsord. Het inschrijfgeld is euro 120 voor neurologen en euro 80 voor AIOS en andere belangstellenden. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Accreditatie zal worden aangevraagd.

Inschrijven
U kunt zich via het online aanmeldformulier inschrijven.

Inschrijfkosten graag overmaken naar NL59INGB0006098221 op naam van NVN Werkgroep MS o.v.v. Symposium 2018.

Meer informatie via: mswerkgroep@yahoo.com


Zie het gedetailleerde programma in de bijlage. 


printen