Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Aanvragen bepaling NAbs

Patiënten die neutraliserende antistoffen aanmaken tegen interferon-bèta (IFNß) doen dat in het algemeen pas na zes maanden IFNß gebruik.

Bij het Klinisch Chemisch laboratorium van VUmc kunnen we de neutraliserende activiteit meten. Hiervoor meten we Myxovirus resistance protein A (MxA) mRNA (RT-PCR) expressie na IFNß injectie. Bij patiënten met neutraliserende antistoffen blijft de MxA respons uit. Dit meten we minimaal vier uur na een IFNß injectie.

Als een patiënt bij een eerste test geen normale MxA respons vertoont en er dus aanwijzingen zijn op de aanwezigheid van neutraliserende antistoffen, dan adviseren we voor een definitieve uitslag het onderzoek na drie maanden te herhalen. Hierbij wordt dan ook een bloedafname gedaan voor de IFNß injectie.

NAbs bepaling aanvragen
U kunt een NAbs-test aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen.

PAXgene buizen
In PAXgene buizen kunnen de bloedafnames zonder problemen onbehandeld een nacht op kamertemperatuur worden bewaard cq ongekoeld worden verzonden.

Vragen
Bij vragen contact opnemen met nabs@vumc.nl

printen