Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Richtlijn multipele sclerose 2012

Richtlijn MS, update 2012

De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die bij de behandeling en begeleiding van MS-patiënten betrokken zijn en is tot stand gekomen met de nadrukkelijke participatie van patiënten. Er komt tevens een patiëntenversie bij de richtlijn beschikbaar en er zijn kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld.

De richtlijn is te downloaden via de website van de nederlandse vereniging voor neurologie, klik hier .

AAN DE ONTWIKKELING VAN DE RICHTLIJN HEBBEN DE VOLGENDE INSTANTIES
EN VERENIGINGEN DEELGENOMEN:
* CBO
* Ergotherapie Nederland
* Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
* Landelijke Vereniging MS Verpleegkundigen
* Multiple Sclerose Vereniging Nederland
* Nationaal MS Fonds
* Nederlands Instituut van Psychologen
* Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
* Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
* Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
* Nederlandse Vereniging voor Neurologie (hoofdaanvrager)
* Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
* Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
* Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
* Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
* Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
* Stichting Verpleegkundig Specialisten MS
* Verenso, Specialisten in Ouderengeneeskunde
* Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMw, in het kader van het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ 2008) en Multiple Sclerose Vereniging Nederland.

printen