Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Revalidatie bij MS: regionaal samenwerken! Maar hoe?

MS-netwerk Groot-Amsterdam

Het zorglandschap verandert. Het onderscheid tussen de behandeling in het traditionele ziekenhuis en in de eerste lijn wordt herzien en vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Ook voor de revalidatiebehandeling van patiënten met MS.

De behoefte aan revalidatie wisselt gedurende het ziekteverloop. Mensen met MS willen graag revalidatie op maat, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. Veelal volstaat enkelvoudige revalidatiebehandeling, terwijl op andere momenten intensieve multidisciplinaire revalidatiebehandeling nodig is. De disciplines die betrokken zijn bij de revalidatiebehandeling werken veelal in verschillende organisaties, daarom zou een regionaal multidisciplinair netwerk de onderlinge samenwerking sterk kunnen verbeteren.

Met de oprichting van een MS-netwerk Groot-Amsterdam is een eerste stap in die richting gezet. Inmiddels zijn er 5 bijeenkomsten geweest. De volgende bijeenkomst staat gepland op 17 oktober 2017.

Meer informatie:  

Het programma voor de volgende bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Het lidmaatschapsformulier van het MS Netwerk Groot Amsterdam kunt aanvragen via het e-mailadres: msnetwerkamsterdam@gmail.com.

Ook voor vragen kunt u contact opnemen met bovenstaand e-mailadres.

printen