Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Verslag 3e bijeenkomst MS-netwerk

Verslag 3e bijeenkomst MS-netwerk Groot Amsterdam

Op 19 januari 2016 was de derde bijeenkomst van het regionale multidisciplinaire MS-Netwerk Groot Amsterdam, een vervolg op eerder georganiseerde bijeenkomsten in 2015. Aanwezig waren 64 personen uit diverse settingen en vanuit verschillende disciplines, waaronder neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, linguïsten/logopedisten, physician assistants, psychologen, medisch maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten/ consulenten, casemanagers en wetenschappelijke onderzoekers..

Diverse onderwerpen stonden op de agenda waaronder de eerste bevindingen van de Trefams studie over de behandeling van vermoeidheid bij MS. Trefams staat voor: TREatment of FAtigue in Multiple Sclerosis. Bediscussieerd werd wat het effect is van aerobe training, cognitieve gedragstherapie en energie management adviezen op vermoeidheid.
Een ander onderwerp op de agenda was de analyse van het looppatroon van mensen met MS en wetenschappelijk onderzoek naar beter lopen met MS.
De ontwikkelgroep van het MS netwerk presenteerde de missie en de visie van het netwerk, de overwegingen om te kiezen voor het netwerk als een vereniging, de kosten voor deelname en voorbeelden hoe de website en de zorgkaart vorm zouden kunnen krijgen.
Actieve deelname wordt gevraagd in dit netwerk en dit uitte zich o.a. door het actief aanmelden van mensen voor werkgroepen. Tijdens een interactieve multidisciplinaire casuïstiek bespreking deelden en bediscussieerden de deelnemers hun vragen, bedenkingen en oplossingen. Diverse onderwerpen werden aangedragen om tijdens volgende bijeenkomsten te bespreken.

Het is goed om te zien hoe met enthousiasme wordt gebouwd aan een functioneel MS-netwerk in de regio Groot Amsterdam. De volgende netwerkwerkbijeenkomst is gepland op 4 oktober 2016. Voor vragen of aanmeldingen voor het MS netwerk kunt u contact opnemen met het Bureau MS Centrum.

Het Ontwikkelteam MS-netwerk Groot Amsterdam & MS-team VUmc

printen