Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Verslag bijeenkomst 16 juni 2015

Verslag 2e bijeenkomst MS netwerk Groot-Amsterdam

Op dinsdag 16 juni 2015 was de tweede regionale bijeenkomst van het MS-Netwerk Groot-Amsterdam in VUmc. Zesenzestig professionals vanuit verschillende disciplines waren aanwezig.

Het programma was gebaseerd op feedback van de start bijeenkomst op 13 januari 2015 en begon met een plenair gedeelte over het ziekteverloop door Vincent de Groot. Birgit de Jong gaf een overzicht van medicatie bij MS. Vervolgens werd de stand van zaken rond de ontwikkeling van het netwerk besproken. Punten die verder uitgewerkt gaan worden zijn: het samenstellen van een representatieve ontwikkelgroep, kosten voor deelname, scholing en accreditatie, en het ontwikkelen van een website met een zorgkaart. De deelnemers werd gevraagd actief te participeren in het netwerk en tijdens de bijeenkomsten, en hun competenties te benutten ten dienste van het ontwikkelen van het netwerk


Het programma werd afgesloten met intervisie in kleine multidisciplinaire samengestelde groepen. In deze groepen werden door de deelnemers ingebrachte complexe casus besproken. Ook hier kwam naast enorm veel enthousiasme, de waarde van het 'net werken' naar voren.
Voor vragen of aanmelden voor de ontwikkelgroep kunt u contact opnemen met het Bureau MS Centrum.

Wij kijken uit naar uw reacties!
Het VUmc MS-team:
Vincent de Groot (revalidatiearts)
Brigit de Jong (neuroloog)
Emma Collette (medisch psycholoog)
Kim Bakker (MS-verpleegkundig consulent)    
Marc Rietberg (fysiotherapeut)
Ruud Hoogakker (medisch maatschappelijk werk)
Isaline Eijssen (ergotherapeut)


Meer informatie:  

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau MS Centrum Amsterdam: mailto:bureaumscentrum@vumc.nl

printen