Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Welkom op de website van de afdeling oogheelkunde van VUmc.

Telefoonnummers 

Centrale VUmc: 020-444 4444
Polikliniek: afspraken maken: 020-444 1170 (alleen met verwijsbrief)

Het maken van een afspraak

Voor het maken van een afspraak bij de afdeling oogheelkunde van VUmc is altijd een verwijsbrief noodzakelijk.

  • Indien u bent verwezen naar de afdeling dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 020-4441170.
  • Indien het een spoedverwijzing betreft, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw verwijzend arts. Die kan dan de afspraak voor u maken. 

Verzorgingsgebied

De afdeling oogheelkunde van VUmc heeft een academische functie. Specialisten uit het hele land verwijzen naar de polikliniek oogheelkunde. Voor patiënten uit de regio direct rond het ziekenhuis is een huisartsenverwijzing nodig.