Over VU medisch centrum

Strategie

De strategie van VUmc is gebaseerd op de missie, visie en ambities  en bevat de hoofdlijnen van beleid voor de komende 5 à 10 jaar. Een korte samenvatting met de strategie op de kerntaken en de andere beleidsterreinen.

Kerntaken en ambities

  • Verder ontwikkelen en toepassen van kennis op vijf toonaangevende zwaartepunten (onderzoek en patiëntenzorg)
  • Het verspreiden en overdragen van kennis (onderwijs en opleiding) binnen een aansprekend medisch, verpleegkundig en paramedisch opleidingscontinuüm, gericht op het opleiden van nieuwe generaties professionals
  • Topreferente zorg van hoog niveau, minimaal voor de vijf zwaartepunten
  • Topklinische zorg conform best practices
  • Basiszorg voor de regio Amsterdam e.o. 

Volwaardig UMC

Een volwaardige en volledige invulling van een academisch karakter betekent dat in principe alle medische (sub)specialismen beschikbaar zijn in een omvang die voldoet aan de geldende opleidingseisen.

Netwerkontwikkeling

Netwerkontwikkeling is een belangrijk middel voor VUmc om inhoud te geven aan de missie om een excellent academisch kenniscentrum en ziekenhuis te zijn. Deze strategie sluit naadloos aan bij het overheidsbeleid en de toekomstscenario's van de medisch-specialistische zorg.

Doelmatig en doelgericht

Schaalvergroting is noodzakelijk om de kerntaken op universitair niveau in de volle breedte en omvang te kunnen uitoefenen en om de daarvoor noodzakelijke dure infrastructuur op een kosteneffectieve wijze te benutten. Schaalvergroting levert ook middelen op voor de versterking en innovatie van functies.

Kerntaken versterken

Voor UMC's is de bundeling van onderzoek en patiëntenzorg hét onderscheidend vermogen ten opzichte van perifere ziekenhuizen. De UMC's zijn de werkplaats waar ongeveer een derde van de totale Nederlandse wetenschappelijke output in alle wetenschapsgebieden wordt geproduceerd. Wetenschappelijk onderzoek leidt tot beter inzicht in het ontstaan van ziekte en tot vooruitgang in de behandeling daarvan. De twee kerntaken onderzoek en patiëntenzorg komen in VUmc bijeen in zwaartepunten. De zwaartepunten kennen onderzoekinstituten met daaraan gelinkt de verschillende patiëntenzorgcentra.

Vijf zwaartepunten

VUmc wil zijn kerntaken verder versterken en zich scherper richten op vijf zwaartepunten:

  • kanker en afweer
  • hersenen
  • hart en vaten 
  • extra- en transmuraal
  • bewegen
printen