Beoogde Alliantie AMC en VUmc

Sinds februari 2011 zijn de raden van bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking. In mei 2014 hebben beide raden van bestuur hun toekomstvisie gepresenteerd en hun geconcretiseerde samenwerkingsambities geschetst. Onderdeel van de visie is een verdeling van soorten zorg, onderzoek en onderwijs & opleiding over de locaties van beide medische centra. De raden van bestuur stellen onder andere voor om zorg (en onderzoek) rond bijvoorbeeld trauma's, vrouw/kind en hart/vaten op termijn op de Meibergdreef te concentreren en zorg (en onderzoek) rond bijvoorbeeld oncologie, neurologie en bewegen op termijn op de Boelelaan te concentreren. De eerstkomende jaren ligt de nadruk vooral op de implicaties die dit heeft voor vrouw/kind en oncologie. Binnen de mogelijkheden die de ACM biedt, zullen VUmc en AMC de komende jaren aandacht besteden aan het onder één leiding brengen van afdelingen en het integreren van ondersteuning.


AMC en VUmc beogen met de samenwerkingsplannen het volledige palet aan academische zorg in de groot-Amsterdamse regio te kunnen blijven bieden. De plannen stellen beide centra daarnaast in staat betere kwaliteit zorg te bieden, vooral door volumevergroting van hoog-complexe zorg. Door een betere gezamenlijke benutting van dure infrastructuur zal de doelmatigheid toenemen. Tot slot zullen AMC en VUmc door samenwerking in gezamenlijke onderzoeksinstituten steeds beter internationaal onderzoek kunnen aantrekken en een ambitieuzer profiel claimen. Dit is aantrekkelijk voor studenten en onderzoekers.

dienst communicatie

printen