Kerntaken VUmc

Patiëntenzorg

Het academisch karakter van VUmc is zichtbaar in de hulp aan mensen met weinig voorkomende ziekten en patiënten die intensieve en complexe zorg nodig hebben, de zogenoemde topklinische en topreferente zorg. Ruim de helft van de patiënten komt van buiten Amsterdam. VUmc is daarnaast een stedelijk en regionaal ziekenhuis waar inwoners van zijn basiszorggebied (link naar kengetallen basiszorggebied) terecht kunnen voor reguliere specialistische zorg.
De Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (Platform CRAZ) bewaakt en bevordert de kwaliteitsaspecten van de zorg aan patiënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten in de UMC's. 

Topklinische zorg

Topklinische zorg is hoogwaardige, schaarse en dure zorg die alleen plaatsvindt in de universitair medische centra en in sommige grote algemene ziekenhuizen. In VUmc wordt deze zorg toegepast bij bijvoorbeeld neonatologie (intensieve zorg voor pasgeborenen) in vitro fertilisatie (reageerbuisbevruchting), stamcel transplantaties, dotteren en open hartchirurgie, radiotherapie, nierdialyse en de zorg voor hiv-patiënten.

Topreferente zorg

Zorg waarvoor patiënten specifiek naar een universitair medisch centrum worden verwezen, heet topreferente zorg. Deze zorg is per definitie vernieuwend en het resultaat van een hechte samenwerking tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. VUmc is gespecialiseerd in kanker van het hoofdhalsgebied, zwangerschappen met een hoog risico, transseksualiteit, traumachirurgie, groei- en puberteitsstoornissen en de toepassing van PET-scan, bijzondere MRI-diagnostiek en hoge-dosis-chemotherapie bij kanker. 

printen