Kerntaken VUmc

Over wetenschappelijk onderzoek bij VUmc

Het wetenschappelijk onderzoek dat in VUmc wordt verricht, heeft een nauwe relatie met vraagstukken die voor het ziekenhuis en de maatschappij als geheel van belang zijn. Het onderzoek is gericht op vermeerdering van kennis (fundamenteel onderzoek) en de toepassing van deze kennis in de gezondheidszorg (strategisch en toegepast onderzoek).

Het medisch wetenschappelijk onderzoek geeft richting aan de topklinische en topreferente zorgfunctie van het ziekenhuis. Het onderzoek is gebaseerd op zwaartepunten die zijn ondergebracht in vijf multidisciplinaire onderzoekinstituten.

Uit de CWTS-analyses* van de afgelopen 3 jaar blijkt dat VUmc behoort tot de top van de universitair medische centra in Nederland wat betreft de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien komen de resultaten van alle onderzoekinstituten van VUmc kwalitatief ruim boven het wereldgemiddelde uit.

Zwaartepunten onderzoek

Het onderzoek van VUmc legt de focus op 5 zwaartepunten: kanker en afweer, hersenen, hart & vaten, extra- en transmuraal en bewegen. Dit onderzoek is ondergebracht in vijf multidiciplinaire onderzoekinstituten:


Gezamenlijke onderzoeksinstituten VUmc - AMC

Vanaf 2016 werken de VUmc onderzoeksinstituten samen met hun AMC-partners in gezamenlijke onderzoeksinstituten:

* CWTS (Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden die kwantitatief-empirisch onderzoek van wetenschap en technologie verricht. De CWTS-analyse is een omvangrijke kwantitatieve studie naar wetenschappelijke prestaties van Nederlandse universiteiten en Nederlandse onderzoekers. Die onderzoeksprestaties worden afgemeten aan de mate waarin men zichtbaar is in - en wetenschappelijke invloed uitoefent op de internationale onderzoekswereld.

printen