Kerntaken VUmc

Opleidingen en onderwijs

Opleiding als kerntaak

Wetenschappelijk onderwijs en opleidingen nemen een belangrijke plaats in binnen VUmc. Centraal staat de opleiding tot basisarts. Binnen VUmc worden vrijwel alle medisch specialistisch vervolgopleidingen verzorgd, intramuraal maar ook extramuraal zoals huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde. Verschillende klinische specialismen verzorgen erkende opleidingen voor verdere deel- of superspecialisaties. Daarnaast verzorgt VUmc een tiental HBO-opleidingen binnen de gezondheidszorg waar onder verpleegkundeopleidingen.

Bachelor en Master geneeskunde

Het VUmc-opleidingsprogramma voor de basisarts is een competentiegericht programma en leidt artsen op die hun werk met compassie uitvoeren: VUmc-compas. In de studie staat het verhaal van de patiënt centraal. Niet alleen om te achterhalen wat deze mankeert, maar ook om de arts in spe te leren hoe het beste met een patiënt om te gaan.

In VUmc-compas leren de studenten kennis, vaardigheden en gedrag te integreren. Zo verwerven ze competenties die ze professioneel kunnen inzetten in hun werk als basisarts. VUmc-compas sluit aan bij de voor- en vervolgopleidingen, is gebaseerd op de nieuwste  onderwijskundige inzichten en levert artsen af die een antwoord hebben op de eisen die een dynamische samenleving aan hen stelt.

Masters

VUmc verzorgt de master oncology en de master neurowetenschappen. Om meer studenten te interesseren voor de functie van arts-klinisch onderzoeker - specialisten die als het ware werken en denken tussen het bed en het laboratorium - start jaarlijks een groep studenten in de masterclass. Dit is een extra studieprogramma, naast het verplichte curriculum, dat getalenteerde studenten vanaf het tweede studiejaar de gelegenheid biedt zich te specialiseren in wetenschappelijk onderzoek.

Verpleegkundige opleidingen

De specialistisch verpleegkundige vervolgopleidingen spelen een belangrijke rol in het onderwijsaanbod. VUmc heeft zijn opleidingstaken ondergebracht in een eigen opleidingscentrum, de Amstel Academie.

De Amstel Academie verzorgt paramedische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en bedrijfsopleidingen voor gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg. Bedrijfsopleidingen zijn gericht op medewerkers van alle niveaus, al dan niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn

In het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW) zijn ondergebracht de zorgwelzijn opleidingen - op mbo-, hbo- en wo-niveau - van de Amstel Academie (VU medisch centrum), Hogeschool INHOLLAND, ROC ASA en de Vrije Universiteit. De betrokken partijen willen met het OZW een substantiële bijdrage leveren aan het innoveren van opleidingen en het verlichten van de personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector. Binnen het instituut is aandacht voor een goede aansluiting op na- en bijscholing, bijvoorbeeld in specialistische vervolgopleidingen. 

printen