Kerntaken VUmc

Waarom geneeskunde studeren aan VUmc?

Zes redenen

 • Competentiegericht onderwijs rond acht rollen lees meer
 • Patiënt is vertrekpunt
 • Variatie in onderwijs en toetsvormen
 • Student staat centraal
 • Decentrale selectie
 • Unieke locatie 

 

Competentiegericht onderwijs

VUmc-compas is een competentiegericht programma dat is ingericht rond de acht rollen die een arts vervult. Bij deze rollen horen verschillende competenties die een toekomstige arts nodig heeft (een competentie is een mix van kennis, vaardigheid en gedrag).

Er zijn internationaal zeven rollen gedefinieerd voor artsen (CanMEDS 2000): medisch expert, communicator, academicus, samenwerker, gezondheidsbevorderaar, organisator en beroepsbeoefenaar. VUmc heeft daar een achtste rol aan toegevoegd: de reflector. Vaardigheden om het persoonlijk handelen kritisch te onderzoeken.

Dit sluit goed aan bij een aspect waar ook veel aandacht voor is binnen VUmc: de medische ethiek. In het onderwijsprogramma is expliciet aandacht voor alle rollen. Het onderwijs wordt steeds vernieuwd en sluit voortdurend aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen zodat het curriculum actueel en modern blijft.

Patiënt als vertrekpunt

Bij VUmc-compas is de patiënt het vertrekpunt. Vanaf dag één staat de patiënt en zijn beleving centraal door: de weekopbouw rond een (ziekte)thema; openingscollege met patiënt (ook wel patiëntcollege); practica en studieopdrachten in het kader van het weekthema. Deze manier van leren wordt leren in context genoemd. Van deze onderwijsvorm is wetenschappelijk bewezen dat studenten de stof beter onthouden.

Voorbeeld
De week start met een patiëntcollege waar bij een brandwondenpatiënt haar verhaal vertelt en wordt ingeleid en bevraagd door een arts (plastisch chirurg) en door de studenten. In het college wordt aandacht besteed aan de celbiologische aspecten van verbranding (stadia, gradatie) en wondgenezing (aanpassing van cellen en organismen) en tenslotte celbeschadiging en celdood.

In de leergroepen van 12 personen worden, na de presentatie van de patiënt, de studieopdrachten behandeld. 
In het cursusgebonden practicum van die week kijken studenten naar huidweefsel  en intracellulaire structuren onder de microscoop, daarnaast is er een competentiepracticum over geheimhouding. Dit past bij de rol beroepsbeoefenaar. In de slotconferentie worden alle facetten van de week (inclusief studieopdrachten) nogmaals vanuit alle disciplines besproken (dermatologie, fysiologie, immuno-pathologie, celbiologie).

Variatie in onderwijs

Het VUmc-compas kent een grote variatie in onderwijs, gekenmerkt door:

 • klein groepsonderwijs (leergroepen)
 • zelfstudie
 • practica
 • patiëntcollege en slotconferentie
 • vroege praktijkstages (zorg, huisarts, kliniek)
 • bedside teaching (leren in de kliniek)

Variatie in toetsvormen

VUmc-compas kent verschillende toetsvormen waarbij alle acht rollen regelmatig worden getoetst. Bij het toetsen wordt zowel de kennis als competentie (vaardigheden en gedrag) getoetst.

Enkele toetsvormen zijn:

 • 2 voor 12: De 2v12 toets bestaat uit 12 vraagstukken per toets. Het is een schriftelijk tentamen waarbij leerboeken mogen worden geraadpleegd
 • De parate kennistoets (PAK) meet essentiële kennis uit de lopende cursus en alle voorafgaande cursussen. Essentiële kennis is de kennis die nodig is om doelmatig met een collega van een ander specialisme te communiceren en de algemene vakliteratuur te kunnen begrijpen. Verder gaat het om kennis over problemen en aandoeningen die véél voorkomen óf levensbedreigend zijn en waar iedere arts mee in aanraking kan komen
 • Stationsexamen. Het tentamen bestaat uit een reeks stations, waarin studenten opdrachten en handelingen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de bloeddruk meten, of een infuus aanleggen. De vaardigheid wordt zoveel mogelijk direct geobserveerd
 • Beoordeling voordracht en discussie (BVD). De toets beoordeelt of studenten een presentatie kunnen verzorgen  binnen de leergroep

De student centraal

De student staat centraal in VUmc-compas, dit uit zich in:

 • Persoonlijke aandacht tijdens de studie door kleingroepsonderwijs en persoonlijke begeleiding door een mentor. De docenten zijn toegankelijk en staan open voor vragen. Diverse studentenorganisaties, verenigingen en de studentassessor zijn actief binnen VUmc. Zo hebben studenten invloed op het onderwijsprogramma en bij de beoordeling van de toetsen
 • Goed georganiseerd onderwijs. Vanaf dag één weet de student het rooster voor het hele jaar. De medewerkers van de studentenbalie staan klaar voor vragen
 • Een honoursprogramma. Speciaal voor studenten die meer kunnen en willen op wetenschappelijk gebied,  is dit een extra uitdaging naast het onderwijsprogramma. In het programma is veel aandacht voor de wetenschappelijke vorming. Het einddoel is een publicatie als eerste auteur in een wetenschappelijk tijdschrift.
 • De topprestatieregeling. Studenten met buitengewone prestaties op het gebied van sport, dans, muziek of een bestuurlijke activiteit kunnen gebruik maken van de topprestatieregeling. Deze regeling stelt hen in staat studie met de topprestatie te combineren. Bijvoorbeeld door het bieden van inhaalpractica als de student op het reguliere moment bijvoorbeeld op trainingskamp is

Decentrale selectie

Bij VUmc kun je studeren zonder loting via de decentrale selectie. VUmc waardeert bijzonder talent. Aankomend studenten die iets bijzonders hebben gepresteerd op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied hebben de kans om zonder loting te worden toegelaten door mee te doen aan decentrale selectie. Zo hebben zij invloed op hun toelating tot de studie geneeskunde. Bij VUmc wordt 50% van de 350 eerstejaarsstudenten geselecteerd.

Studeren in Amsterdam

Studeren aan VUmc is studeren in een populaire stad op een bijzondere campus. Amsterdam is de studentenstad van Nederland met talloze mogelijkheden op het gebied van cultuur, sport etc. Amsterdam is ook een multiculturele stad.

VUmc-compas heeft specifieke aandacht voor diverse culturen in de opleiding. VUmc staat hierom bekend bij de buitenwereld, bijv. de practica interculturele communicatie. VUmc ligt aan de Zuid-as en is zeer goed bereikbaar.

De VU-campus is de plek waar de meeste gezondheidsopleidingen van Nederland op één plek worden aangeboden: geneeskunde, diverse specialistenopleidingen, MBO, HBO en specialistische verpleegkundige opleidingen zoals nurse practioner, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, medische natuurwetenschappen, etc.  Er wordt veel onderzoek gedaan en de patiëntenzorg is van uitstekende kwaliteit. 

printen