Duurzaamheid

VUmc wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van mensen. Als universitair medisch centrum richt VUmc zich op een vooraanstaande positie in onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.

Vanuit deze visie vindt VUmc het vanzelfsprekend ook belangrijk om zorgvuldig met het milieu om te gaan. Het heeft daarin een zekere ambitie. Deze ambitie heeft onder meer geleid tot afspraken  met de gemeente Amsterdam over invoering van het milieumanagementsysteem de Milieuthermometer en met het Ministerie van Economische zaken een meerjarenafspraak over het reduceren van het energieverbruik. Samen met wettelijke regels vormen de eisen uit de meerjarenafspraak energiebesparing en de Milieuthermometer de basis van het milieubeleid.

Voor VUmc zijn energie, afval en vervoer de belangrijkste speerpunten voor de milieubelasting van VUmc en dit zijn dan ook de speerpunten voor de komende jaren.

Om de milieubelasting terug te brengen  zal preventie nadrukkelijk onderdeel zijn bij nieuwbouwontwikkeling, het beheer en gebruik van gebouwen en aanbestedingstrajecten. Daarbij streeft VUmc naar het beperken van gebruik van fossiele bronnen en vervuiling. Dat kan alleen slagen in samenwerking met partners, toeleveranciers, adviseurs etc.
Een voorbeeld hiervan is de aandacht voor duurzaamheid in het ontwerp en de realisatie van het Imaging Center.

Vanzelfsprekend is VUmc ook transparant in zijn inspanning en resultaten op milieugebied. Relevante stukken zijn te vinden op internet waaronder beleid, besparingsplannen, jaarverslag, e.d.

printen