Nieuw- en verbouw

In zijn beleid (uit 2014) heeft VUmc zijn uitgangspunten voor "duurzaamheid in de gebouwde omgeving" vastgesteld. Uitgangspunt is zorg voor mens en omgeving.

Het sleutelwoord voor duurzaamheid en een duurzame huisvesting is rentmeesterschap; verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie nu, maar ook die van de toekomst, zorgvuldig gebruik maken van grondstoffen, verantwoordelijk omgaan met financiën, zorg hebben voor het milieu en de samenleving als geheel.

Duurzame huisvesting vraagt om een integrale aanpak en afweging, waarbij zoveel mogelijk toegevoegde waarde wordt gecreëerd, met zorg voor het milieu en rekening houdend met de behoeften van patiënten en medewerkers (zie ook brightsites) .

Dit gebeurt op stedenbouwkundig niveau en op gebouwniveau, ondersteund door flankerend beleid voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen.

printen