Brightsites VUmc

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar healing environments. Daglicht, uitzicht, zachte kleuren, natuur en reductie van geluid veraangenamen een verblijf in een ziekenhuis en kunnen zelfs een positief effect hebben op herstel.
VU medisch centrum besteedt in de nieuwbouw veel aandacht aan het concept 'healing environment'. Sommige faciliteiten krijgen daarbij extra aandacht bij de bouw en inrichting. Dit zijn de Brightsites van VUmc: 'oases' in het ziekenhuis en de poli.

Daarbij gaat het niet alleen om het uiterlijk van de gebouwen of faciliteiten, maar nadrukkelijk ook om de betekenis van de omgeving voor diegene die erin verblijft. VUmc wil ruimte geven aan herstel, aan zelfstandigheid en aan zinvolle ontmoetingen.

Het gaat steeds om de ideale balans tussen drie aspecten die het herstel van patiënten kunnen bevorderen: Cure (genezing), Care (verzorging) en Comfort (welbevinden). In een wachtkamer of in het personeelsrestaurant krijgt 'comfort' meer nadruk, in een behandelruimte ligt de nadruk meer op 'cure'.


Alzheimercentrum
De essentie van Brightsites is dat we ons steeds weer proberen te verplaatsen in de gebruiker van de ruimte. Wat zou je bijvoorbeeld wensen als je dementerend bent en hier voor onderzoek komt, als je onzeker bent of ongerust? Voor deze patiënten is veiligheid en geborgenheid extra belangrijk. De wachtruimte heeft de vorm van een gesloten bloem waar de patiënten zich tussen de onderzoeken door kunnen terugtrekken.

Bekijk hier het filmpje Brightsite VUmc.

printen