De organisatie

Het AMC organiseert De Anatomische Les in samenwerking met de Volkskrant en - sinds 2014 - VUmc.

De organisatoren laten zich adviseren door een wetenschappelijke raad. Dit adviescollege bestaat uit: prof. dr. L.M. Bouter (voorzitter), prof. dr. J.C. Clevers (UMCU), prof. dr. D.A.J.P. Denys, prof. dr. J.J.G. Geurts, prof. dr. H.W.M. van Laarhoven, prof. dr. J.P. Medema en prof. dr. B.W.J.H. Penninx.

Financiële ondersteuning
Om de onafhankelijkheid van de lezing absoluut te kunnen garanderen wordt De Anatomische Les niet gesponsord.

Programma-onderdelen
Het programma van De Anatomische Les beoogt elk jaar een samengaan van wetenschap en kunst te zijn. Vaste onderdelen: presentatie van een boek, voordracht over een ets, fotoprent of litho die elk jaar in een beperkte oplage wordt uitgegeven, een muzikaal intermezzo van een bekend ensemble en de lezing zelf.

Genodigden Anatomische Les
Tot de genodigden voor De Anatomische Les behoren vertegenwoordigers van universitair medische centra en universiteiten, leden van het parlement en het kabinet, journalisten alsmede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg en van bedrijven en culturele instellingen in de stad Amsterdam.

Daarnaast geven elk jaar zo'n 300 à 400 lezers van de Volkskrant acte de présence.

Koningin Beatrix was aanwezig bij de eerste, de tiende - en als prinses - de twintigste Anatomische Les.

printen