Over De Anatomische Les

De Anatomische Les is een medische publiekslezing op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij waarvoor elk jaar een spreker wordt aangezocht die in zijn of haar discipline internationaal toonaangevend is.

De lezing wordt uitgesproken in de grote zaal van Het Concertgebouw (ca. 2/000 plaatsen). Na afloop is er voor genodigden een receptie in de foyers.

De eerste keer werd de lezing gehouden in 1994 naar aanleiding van het jubileum van 325 jaar academische geneeskunde in Amsterdam. In de afgelopen jaren heeft De Anatomische Les veel bekendheid verworven. De belangstelling was tot nu toe zeer groot: alle jaren meer aanmeldingen dan er plaatsen in Het Concertgebouw te vergeven zijn.

De lezing weerspiegelt een eeuwenoude academisch-medische traditie. In de zestiende en zeventiende eeuw belegde het Amsterdamse Chirurgijnsgilde jaarlijks een openbare les, waarbij het lijk van een pas geëxecuteerde misdadiger werd ontleed. Ter wille van het publiek werd het begeleidend commentaar gegeven in de volkstaal in plaats van het gebruikelijke Latijn.

Dagblad De Volkskrant publiceert als medeorganisator jaarlijks een uitgebreid interview met de spreker (ongeveer zes weken voor het evenement), plaatst advertenties en zorgt voor de uitgave van een fraai vormgegeven boekje (het interview aangevuld met commentaar van Nederlandse deskundigen) dat na afloop aan alle aanwezigen wordt uitgereikt. 

printen